ЗАКУПИЛИ СТЕ ИЛИ ПРИДОБИЛИ ЧРЕЗ ЛИЗИНГ МИНИМУМ 5 НОВИ КАМИОНА ПРЕЗ ПЕРИОДА 1997 - 2016?

 

АКО ОТГОВОРЪТ Е ДА, ИМАТЕ ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ПРЕДЯВИТЕ С НАША ПОМОЩ, ЗАЩОТО ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КАМИОНИ НЕЗАКОННО СА ФИКСИРАЛИ ЦЕНИТЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 14 ГОДИНИ!

 

Защо да претендирате вашата компенсация с нас?

  • Имаме богат опит с над 26 000 текущи индивидуални искове (на стойност около 370 милиона евро) в 32 страни.

  • Ние не начисляваме никакви такси предварително, така че можете да започнете компенсационната процедура без риск.
    Договореното ни възнаграждение ще бъде приспаднато само при успешно завършена компенсационна процедура.

Изтеглете нашия кратък информационен лист, който отговаря на тези въпроси:

➔ Подходящ ли съм за получаване на обещетение?

➔ Кои марки и модели камиони са засегнати?

➔ Какви са документите, необходими за процедиране?

BG-informatsionen-list-cover