Условия за ползване

This site is operated by:
GTC Invest Europe Kft.
2161 Csomad, Levente u 14/a.
Hungary
VAT number: HU26684974
Company registration: 13-09-198680
Legal Representative: Gabor Balatoni
Email: info@truckrefunds.com

Следващото съдържание е преведено от DeepL. В случай на двусмислие, английската версия ще има предимство. Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нас на адрес privacy@truckrefunds.com и нашите служители с удоволствие ще ви помогнат. Благодарим ви за разбирането!

GTC Invest Europe Kft. ("GTC") управлява всеки уебсайт ("Сайт"), който съдържа препратки към настоящите Условия за ползване, за да осигури онлайн достъп до информация за GTC и предоставяните от нас услуги и възможности.

С достъпа до и използването на Сайта Вие се съгласявате с настоящите Условия за ползване.

GTC си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване по всяко време, без да ви уведомява предварително. Използването на Сайта след всяка такава промяна представлява Вашето съгласие да следвате и да бъдете обвързани от тези Условия за ползване с направената промяна. Последната дата, на която тези Условия за ползване са били променени, е посочена по-долу.


1. Разрешено използване на Сайта

Можете да използвате Сайта и информацията, писанията, изображенията и/или други произведения, които виждате, чувате или по друг начин преживявате на Сайта (поотделно или заедно, "Съдържанието") единствено за Ваши нетърговски, лични цели и/или за да се запознаете с продуктите и услугите на GTC, и единствено в съответствие с настоящите Условия за ползване.


2. Забранено използване на Сайта

С достъпа си до Сайта Вие се съгласявате, че няма да:

 • Използвате Сайта в нарушение на настоящите Условия за ползване;
 • Копирате, модифицирате, създавате производни произведения, извършвате обратно инженерство или обратно сглобяване на Сайта, или по друг начин се опитвате да откриете изходния код, или да позволите на трета страна да направи това;
 • Продавате, преотстъпвате, сублицензирате, разпространявате, експлоатирате с търговска цел, предоставяте право на залог или по друг начин прехвърляте права върху Съдържанието или Услугата, или ги предоставяте на трета страна по какъвто и да е начин;
 • Използвайте или стартирайте каквато и да е автоматизирана система, включително, но не само, "роботи", "паяци" или "офлайн четци", която осъществява достъп до Сайта по начин, който изпраща повече съобщения за заявки към сървърите на GTC за даден период от време, отколкото човек може разумно да произведе за същия период, като използва конвенционален онлайн уеб браузър;
 • Използвате Сайта по начин, който уврежда, изключва, претоварва или влошава работата на който и да е уебсайт на GTC или пречи на друга страна да използва и ползва Сайта;
 • Огледално или в рамка да поставяте Сайта или част от него на друг уебсайт или уебстраница.
 • Опитвате се да получите неоторизиран достъп до Сайта;
 • Достъп до Сайта по какъвто и да е начин, различен от интерфейса, който е предоставен от GTC за използване при достъп до Сайта;
 • Използвате Сайта за каквато и да е цел или по какъвто и да е начин, който е незаконен или забранен от настоящото споразумение.

Всяко неоторизирано използване на каквото и да е Съдържание или на Сайта може да наруши патентни закони, закони за авторското право, закони за търговските марки и други закони.


3. Авторски права и търговски марки

Сайтът е базиран на патентована технология на GTC и включва Съдържанието. Сайтът е защитен от приложимите закони за интелектуална собственост и други закони, включително законите за търговските марки и авторското право. Сайтът, включително всички права на интелектуална собственост върху Сайта, принадлежи и е собственост на GTC или на нейните лицензодатели (ако има такива). GTC притежава и запазва всички авторски права върху Съдържанието. С изключение на случаите, когато това е изрично разрешено на Сайта по отношение на определено Съдържание, Съдържанието не може да бъде копирано, възпроизвеждано, променяно, публикувано, качвано, публикувано, предавано, изпълнявано или разпространявано по какъвто и да е начин и Вие се съгласявате да не променяте, да не отдавате под наем, лизинг, заем, да не продавате, разпространявате, предавате, излъчвате или създавате производни произведения въз основа на Съдържанието или Сайта, изцяло или частично, по какъвто и да е начин. TruckRefunds.com и TruckCartelRefunds.com, логата и други марки, използвани от GTC периодично, са търговски марки и собственост на GTC. Външният вид, оформлението, цветовата схема и дизайнът на сайта TruckRefunds.com и TruckCartelRefunds.com са защитени търговски марки. GTC може да използва и да включва в Сайта или Услугата GTC всички предложения или друга обратна връзка, която предоставяте, без заплащане или условие.


4. Информация и материали, които публикувате или предоставяте

Вие заявявате, че притежавате всички права, собственост и интереси върху материалите, които публикувате на Сайта или предоставяте на GTC ("Материали"), включително, но не само, всяко съгласие, разрешение, освобождаване, разрешение или лиценз от трета страна (като, но не само, всяко освобождаване, свързано с правото на неприкосновеност на личния живот или публичност), необходими за предоставянето, публикуването, качването, въвеждането или изпращането на Материалите, и че публикуването на такива Материали не нарушава и не представлява нарушение на какъвто и да е патент, авторско право, търговска марка, търговска тайна, право на неприкосновеност на личния живот, право на публичност, морални права или друго право на интелектуална собственост, признато от която и да е приложима юрисдикция на което и да е физическо или юридическо лице, или по друг начин не представлява нарушение на каквото и да е споразумение с друго физическо или юридическо лице. Освен това заявявате и гарантирате, че сте този, за когото се представяте, че не сте предоставили измислена, фалшива или неточна информация за себе си и че цялата информация, съдържаща се в публикуваните материали, е вярна и е ваше собствено произведение или произведение, което сте упълномощени да предоставите, и че публикуваните материали не съдържат заплахи, тормоз, клевета, лъжа, клевета, обида, непристойност или порнография, материали или други материали, които биха нарушили друг приложим закон или разпоредба. Вие се съгласявате, че няма да предоставяте съзнателно и с цел измама материална и подвеждаща информация. Заявявате и гарантирате, че предоставените от вас материали не нарушават настоящите Условия за ползване.


5. Връзки към уебсайтове на трети страни

Връзките на Сайта към уебсайтове или информация на трети страни се предоставят единствено за ваше улеснение. Ако използвате тези връзки, ще напуснете Сайта. Такива връзки не представляват и не предполагат одобрение, спонсорство или препоръка от страна на GTC на третата страна, уебсайта на третата страна или информацията в него. GTC не носи отговорност за достъпността на такива уебсайтове. GTC не носи отговорност за такива уебсайтове и за съдържанието им. Ако използвате връзки към уебсайтове на филиали на GTC или доставчици на услуги, ще напуснете Сайта и ще бъдете обект на условията за ползване и политиката за поверителност, приложими към тези уебсайтове.


6. Изтегляне на файлове

GTC не може и не гарантира, че файловете, достъпни за изтегляне чрез Сайта, няма да бъдат заразени със софтуерни вируси или други вредни компютърни кодове, файлове или програми.


7. Отказ от отговорност; ограничаване на отговорността

GTC И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ НЕ ДАВАТ ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОДНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, ДОСТЪПНОСТТА, ВРЕМЕННОСТТА, СИГУРНОСТТА ИЛИ ТОЧНОСТТА НА САЙТА И СЪДЪРЖАНИЕТО ЗА КАКВАТО И ДА Е ЦЕЛ. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ЦЯЛАТА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКИВА, КАКВИТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД. GTC И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ С НАСТОЯЩОТО СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА САЙТА И СЪДЪРЖАНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА. НИКАКВО ИЗЯВЛЕНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ GTC ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ИЛИ НАЧИН, НЕ СЪЗДАВАТ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО И ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНА В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. СЪДЪРЖАНИЕТО МОЖЕ ДА ВЪЗМОЖЕ ДА СЪДЪРЖА НЕПРЕКЪСНАТОСТИ ИЛИ ТИПОГРАФСКИ ГРЕШКИ.

ДО МАКСИМАЛНАТА РАЗМЕРКА, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GTC И НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ОТГОВАРЯТ ЗА НИКАКВИ ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, ПУНИТИВНИ, НЕИЗВЪНРЕДНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЪДЪРЖАТЕЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ДРУГ ВИД ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ЗА ПОКРИВАНЕ ИЛИ ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ, ПРИХОДИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА САЙТА, СЪС ЗАБАВЯНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ИЛИ ЗА КАКВОТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ, ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ПРОИЗТИЧАЩ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ДОГОВОР, НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ, НЕБРЕЖНОСТ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ, НЕВЪЗМОЖНОСТ НА ОГРАНИЧЕНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА ДА ПОСТИГНЕ ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ, ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ АКО GTC ИЛИ НЯКОЙ ОТ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА GTC Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЩЕТИ. Тъй като някои държави/юридически области не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за непредвидени или случайни вреди, горното ограничение може да не се отнася за вас.

Ако, НЕЗАВИСИМО ОТ ДРУГИТЕ УСЛОВИЯ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, се установи, че GTC носи някаква отговорност към вас или към трета страна за някаква загуба, вреда или щета, вие се съгласявате, че общата отговорност на GTC и нейните служители, ДИРЕКТОРИ, УПРАВИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, ФИЛИАЛИ, АГЕНТИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО СТО ДОЛАРА.


8. Обезщетение

Вие разбирате и се съгласявате, че носите лична отговорност за поведението си в Сайта. Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите GTC, нейните компании-майки, дъщерни дружества, свързани дружества, съвместни предприятия, бизнес партньори, лицензодатели, служители, агенти и всякакви доставчици на информация от и срещу всички искове, загуби, разходи, щети и разноски (включително, но не само, преки, случайни, последващи, примерни и косвени щети), както и разумни адвокатски хонорари, произтичащи от или възникнали от Вашето използване, неправилно използване или невъзможност за използване на Сайта или Съдържанието, или от всяко нарушение от Ваша страна на тези Условия за ползване.


9. Поверителност

Използването на Сайта от Ваша страна е предмет на Политиката за поверителност на GTC, която е достъпна в долния колонтитул на нашия сайт.


10. Общи разпоредби

 1. Всекидневна договореност/без право на отказ. Настоящите Условия за ползване представляват цялостното споразумение на страните по отношение на предмета на настоящия документ. Никакъв отказ от страна на GTC от каквото и да е нарушение или неизпълнение по настоящите Общи условия не се счита за отказ от предходно или последващо нарушение или неизпълнение.
 2. Поправка на грешки и неточности. Съдържанието може да съдържа печатни грешки или други грешки или неточности и може да не е пълно или актуално. Поради това GTC си запазва правото да коригира всякакви грешки, неточности или пропуски и да променя или актуализира Съдържанието по всяко време без предварително уведомление. GTC обаче не гарантира, че всички грешки, неточности или пропуски ще бъдат коригирани.
 3. Изпълнение / Избор на право / Избор на форум. Ако някоя част от настоящите Условия за ползване бъде определена от съд с компетентна юрисдикция като невалидна или неприложима, това няма да повлияе на никоя друга разпоредба на настоящите Условия за ползване, като всички те ще останат в пълна сила и действие. Всички спорове, свързани с настоящите Условия за ползване, Политиката за поверителност на GTC, използването от Ваша страна на Сайта, всеки друг уебсайт на GTC или Съдържанието, се уреждат и ще се тълкуват в съответствие с унгарското законодателство, с изключение на закона на ООН за продажбите, без да се вземат предвид каквито и да било стълкновителни разпоредби. Вие се съгласявате с единствената и изключителна юрисдикция и подсъдност на Областния съд на окръг Пеща, Унгария, в случай на какъвто и да е спор от какъвто и да е вид, произтичащ от или свързан с настоящите Условия за ползване, Политиката за поверителност на GTC, използването от Ваша страна на Сайта, всеки друг уебсайт на GTC или Съдържанието.

Последна ревизия: 02.03.2021 г.

Авторски права 2022 GTC. Всички права запазени


Искове за нарушаване на авторски права


Известия наDMCA

GTC зачита правата на интелектуална собственост на другите и молим нашите потребители да правят същото. GTC може по свое усмотрение да спре достъпа или да прекрати акаунтите на потребители, които нарушават чужди права на интелектуална собственост.

Ако смятате, че ваша творба е била копирана по начин, който представлява нарушение на уебсайта на GTC, моля, предоставете следната информация на агента по авторските права на GTC.


Контакт с GTC

Агентът по авторските права на GTC за уведомяване за претенции за нарушаване на авторските права на или във връзка с този уебсайт ("Уведомления") може да бъде намерен чрез изпращане на електронна поща на адрес copyright@truckrefunds.com или чрез изпращане на писмо на адрес: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Унгария


Представяне на уведомление

За да бъде ефективно, Уведомлението трябва да включва следното:

 1. Физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено ("Страна, подала жалба");
 2. Идентификация на произведението, за което се твърди, че е нарушено авторско право, или ако едно уведомление обхваща няколко произведения, защитени с авторско право, в един онлайн сайт, представителен списък на тези произведения в този сайт;
 3. Идентифициране на материала, за който се твърди, че нарушава правата или е обект на дейност, нарушаваща правата, и който трябва да бъде премахнат или достъпът до който трябва да бъде забранен, както и информация, която е достатъчна, за да позволи на GTC да открие материала;
 4. Информация, достатъчна в разумна степен, за да позволи на GTC да се свърже със страната жалбоподател, като адрес, телефонен номер и, ако има такъв, адрес на електронната поща, на който може да се осъществи връзка със страната жалбоподател;
 5. Изявление, че страната, подала жалбата, има добросъвестно убеждение, че използването на материала по начина, по който е подадена жалбата, не е разрешено от собственика на авторските права, от неговия представител или от закона; и
 6. Потвърждение, че информацията в уведомлението е точна, и под страх от наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, че страната жалбоподател е упълномощена да действа от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено.

Приемане на уведомлението

След получаване на писменото Уведомление, съдържащо информацията, описана в точки от (а) до (е):

 1. GTC ще премахне или ще забрани достъпа до материала, за който се твърди, че е в нарушение;
 2. ГТК ще препрати писменото уведомление на този предполагаем нарушител ("предполагаем нарушител");
 3. GTC ще предприеме разумни стъпки, за да уведоми незабавно предполагаемия нарушител, че е премахнала или забранила достъпа до материала.

Наблюдение за противодействие

Намереният нарушител може да подаде насрещно уведомление, за да оспори твърдението за предполагаемо нарушение. За да бъде ефективно, насрещното уведомление трябва да представлява писмено съобщение, предоставено на агента по авторските права на GTC, което включва по същество следното:

 1. Физически или електронен подпис на предполагаемия нарушител;
 2. Идентификация на материала, който е бил премахнат или до който достъпът е бил забранен, и мястото, на което материалът се е намирал преди да бъде премахнат или достъпът до него да бъде забранен;
 3. Потвърждение под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, че предполагаемият нарушител има добросъвестно убеждение, че материалът е бил премахнат или достъпът до него е бил забранен в резултат на грешка или неправилно идентифициране на материала, който е трябвало да бъде премахнат или забранен;
 4. Наименование, адрес и телефонен номер на предполагаемия нарушител и изявление, че предполагаемият нарушител се съгласява с юрисдикцията на Федералния окръжен съд за съдебния район, в който се намира адресът на предполагаемия нарушител, или ако адресът на предполагаемия нарушител е извън Съединените щати, за всеки съдебен район, в който може да бъде намерено ГТД, и че предполагаемият нарушител ще приеме връчване на съдебни документи от лицето, което е предоставило уведомлението, или от представител на това лице.

Приемане на насрещно уведомление

При получаване на насрещно уведомление, съдържащо информацията, описана в точки от (а) до (г) по-горе:

 1. GTC незабавно ще предостави на страната, подала жалбата, копие от насрещното уведомление;
 2. GTC ще информира Страната жалбоподател, че ще замени премахнатия материал или ще прекрати забраната за достъп до него в рамките на десет (10) работни дни;
 3. ГТК ще замени премахнатия материал или ще преустанови деактивирането на достъпа до него в рамките на десет (10) до четиринадесет (14) работни дни след получаване на насрещното уведомление, при условие че агентът по авторските права на ГТК не е получил уведомление от Страната-жалбоподател, че е подаден иск за издаване на съдебна заповед за ограничаване на предполагаемия нарушител да извършва дейност, нарушаваща авторските права, свързана с материала в мрежата или системата на ГТК.