Условия за ползване

This site is operated by:
GTC Invest Europe Kft.
2161 Csomad, Levente u 14/a.
Hungary
VAT number: HU26684974
Company registration: 13-09-198680
Legal Representative: Gabor Balatoni
Email: info@truckrefunds.com

Понастоящем нашите правила са достъпни на Вашия език само чрез автоматичен превод.
В случай на съмнение или несигурност, изпратете ни имейл на privacy@truckrefunds.com. Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси.

GTC Invest Europe Kft. ("GTC") оперира всеки уебсайт ("Сайт"), който има връзки към настоящите Условия за ползване, за да предостави онлайн достъп до информация за GTC и услугите и възможностите, които предоставяме.

Чрез достъпа и използването на Сайта вие се съгласявате с тези Условия за ползване.

GTC си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване по всяко време, без да ви уведомява предварително. Използването на Сайта след всяка такава промяна представлява вашето съгласие да следвате и да бъдете обвързани от настоящите Условия за ползване като изменени. Последната дата на преразглеждане на настоящите Условия за ползване е посочена по-долу.

 

1. Разрешено използване на сайта

 

Можете да използвате Сайта, както и информацията, писанията, изображенията и / или други произведения, които виждате, чувате или преживявате по друг начин на Сайта (поотделно или заедно, „Съдържанието“) единствено за вашите търговски, лични цели и / или да научите за продуктите и услугите на GTC и единствено в съответствие с настоящите Условия за ползване.

 

2. Забранено използване на сайта

 

С достъп до Сайта вие се съгласявате, че няма да:

<Ул>
  • Използвайте Сайта в нарушение на настоящите Условия за ползване;
  • Копирайте, модифицирайте, създайте производна работа от, обърнете инженер или обърнете обратно сайта, или по друг начин се опитайте да откриете изходен код или да разрешите на трета страна да го направи;
  • Продавайте, възлагайте, сублицензирайте, разпространявайте, експлоатирайте с търговска цел, предоставяйте интерес за ценни книжа или прехвърляйте по какъвто и да е друг начин правото или предоставяте по никакъв начин на трета страна, Съдържанието или Услугата;
  • Използвайте или стартирайте всяка автоматизирана система, включително без ограничение, „роботи“, „паяци“ или „офлайн четци“, която осъществява достъп до Сайта по начин, който изпраща повече съобщения за заявки до сървърите на GTC за даден период от време отколкото човек може разумно да произвежда през същия период, използвайки конвенционален онлайн браузър;
  • Използвайте Сайта по какъвто и да е начин, който уврежда, деактивира, претоварва или нарушава който и да е уебсайт на GTC или пречи на използването и ползването на Сайта от друга страна;
  • Огледало или рамка на Сайта или която и да е част от него на всеки друг уебсайт или уеб страница.
  • Опит за получаване на неоторизиран достъп до Сайта;
  • Достъп до Сайта по всякакъв начин, различен от интерфейса, предоставен от GTC за използване при достъпа до Сайта;
  • Използвайте Сайта за каквато и да е цел или по какъвто и да е начин, който е незаконен или забранен от настоящото Споразумение.

Всяко неоторизирано използване на което и да е Съдържание или Сайта може да наруши законите за патенти, авторски права, търговска марка и други закони.

 

3. Авторски права и търговски марки

 

Сайтът се основава на собствена GTC технология и включва Съдържанието. Сайтът е защитен от приложимите закони за интелектуална собственост и други закони, включително законите за търговските марки и авторските права. Сайтът, включително всички права на интелектуална собственост на Сайта, принадлежи и е собственост на GTC или неговите лицензодатели (ако има такива). GTC притежава и запазва всички авторски права върху Съдържанието. С изключение на изрично разрешеното на Сайта по отношение на определено Съдържание, Съдържанието не може да се копира, възпроизвежда, променя, публикува, качва, публикува, предава, изпълнява или разпространява по никакъв начин и вие се съгласявате да не променяте, давате под наем, давате под наем, заем, продажба, разпространение, предаване, излъчване или създаване на производни произведения на базата на Съдържанието или Сайта, изцяло или частично, по всякакъв начин. TruckRefunds.com и TruckCartelRefunds.com, логото и други марки, използвани от GTC от време на време, са търговски марки и собственост на GTC. Външният вид, оформлението, цветовата схема и дизайна на сайта TruckRefunds.com и TruckCartelRefunds.com са защитена търговска рокля. GTC може да използва и включва в Сайта или в GTC услугата всякакви предложения или друга обратна връзка, която предоставяте, без плащане или условие.

 

4. Информация и материали, които публикувате или предоставяте

 

Вие заявявате, че имате всички права, заглавие и интерес към материали, които публикувате на Сайта или предоставяте на GTC („Материали“), включително, но не само, съгласие, разрешение, освобождаване, разрешение или лиценз от която и да е трета страна (като, но не само, всяко издание, свързано с правата на неприкосновеност на личния живот или публичност), необходимо за предоставяне, публикуване, качване, въвеждане или предоставяне на материалите и публикуването на такива материали не нарушава и не представлява нарушение на патент, авторско право, търговска марка, търговска тайна, право на неприкосновеност на личния живот, право на публичност, морални права или друго право на интелектуална собственост, признато от всяка приложима юрисдикция на което и да е лице или образувание, или по друг начин представляват нарушение на всяко споразумение с което и да е друго лице или образувание. Освен това представяте и гарантирате, че сте това, за което казвате, че сте, че не сте предоставили фиктивна, невярна или неточна информация за себе си и че цялата информация, съдържаща се в публикуваните Материали, е вярна и вашата собствена работа или работа, която имате право да изпращате и че публикуваните Материали не съдържат заплашителни, тормозливи, клеветнически, лъжливи, клеветнически, обидни, нецензурни или порнографски, материали или други материали, които биха нарушили други приложими закони или разпоредби. Вие се съгласявате, че няма да съзнателно и с намерение да измамите предоставяте съществена и подвеждаща информация. Вие заявявате и гарантирате, че предоставените от Вас материали не нарушават тези Условия за ползване.

 

5. Връзки към уеб сайтове на трети страни

 

Връзките на Сайта към уебсайтове или информация на трети страни се предоставят единствено като удобство за Вас. Ако използвате тези връзки, ще напуснете Сайта. Такива връзки не представляват одобрение, спонсорство или препоръка от GTC на третата страна, уебсайта на трета страна или информацията там. GTC не носи отговорност за наличието на такива уебсайтове. GTC не носи отговорност за такива уебсайтове или съдържанието на тях. Ако използвате връзките към уебсайтовете на филиали на GTC или доставчици на услуги, ще напуснете сайта и ще бъдете подчинени на условията за ползване и политиката за поверителност, приложими за тези уебсайтове.

 

6. Изтегляне на файлове

GTC не може и не гарантира или гарантира, че файловете, достъпни за изтегляне през Сайта, няма да бъдат заразени от софтуерни вируси или друг вреден компютърен код, файлове или програми.

 

7. Условия за ползване; Ограничения на отговорността

 

ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА GTC И НЕЙНИТЕ УСЛУГИ НЕ ПРАВЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ЗА ПРОДАЖБА, НАДЕЖНОСТ, НАЛИЧНОСТ, СВОЙСТВО, СИГУРНОСТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО ЗА НЯКОЙ ЦЕЛ. КЪМ МАКСИМАЛНИЯТ СЪЩЕСТВЕН, ПРЕДОСТАВЕН ОТ ПРИЛОЖИМО ЗАКОН, ВСИЧКА ТАКА ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО Е" БЕЗ ГАРАНТИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ НА ВСИЧКИ ВИД. GTC И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, лицензодатели и доставчици се отказват от всякакви гаранции и условия за КАКВАТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА САЙТА И съдържание, включително всички подразбиращи се гаранции ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ. НЯМА СЪОБРАЖЕНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, НОЩО ОРАЛНО ИЛИ НАПИСАНО, ПОЛУЧЕНО ОТ GTC В НЯКОИ СРЕДСТВА ИЛИ МОДА, НЕ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА НЯКОГА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАДЪЛЖЕНА В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. СЪДЪРЖАНИЕТО МОЖЕ ДА ВКЛЮЧИТЕ НЕЗАКОННОСТИ ИЛИ ТИПОГРАФИЧНИ ГРЕШКИ.

 

КЪМ МАКСИМАЛНИЯТ ДОСТЪП, ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОТ ПРИЛОЖИМО ЗАКОН, В НЯМА СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ГТС И НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ЗА УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗОРИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ ДЕЙТЕ ОТГОВОРНИ ЗА БЕЗПОЛЗВАТА, ИНДРЕКТНА, НАКАЗАТЕЛНА, СПЕЦИАЛНА, СПЕЦИАЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА, ИЗПОЛЗВАНЕ , ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИ УВРЕЖДАНИЯ ЗА ПОКРИТИЕ ИЛИ ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ, ПРИХОДИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, СЪЩЕСТВЕНО ИЛИ ПО НЯКОЙ НАЧИН, СВЪРЗАН С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА САЙТА, С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИЛИ НЕОБХОДИМОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА ИЛИ ЗА КАКВОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, независимо дали основанието ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ, НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ за постигане на неговите ОСНОВНАТА ЦЕЛ ИЛИ ДРУГ НАЧИН, ДОРИ АКО GTC ИЛИ НЯКОЙ ОТ GTC ДОСТАВЧИЦИ СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТ НА УВРЕЖДАНИЯТА. ЗАЩОТО НЯКОИ ДЪРЖАВИ / ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧЕНИЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДНИ ИЛИ НЕЧАЛНИ УВРЕЖЕНИЯ, НАДЕЖДАНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРИЛАГНЕ НА ВАС.

 

АКО, НИКОГА ПРЕДВАРЯНЕ НА ДРУГИТЕ УСЛОВИЯ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, GTC е ОПРЕДЕЛЕНО ДА ИМА НЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАС ИЛИ НЯКОЙ ТРЕТИ УЧАСТИЕ ЗА НИЩО ЗАГУБИ, ВРЕДИ ИЛИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪГЛАСИТЕ СЕ, че АГРЕГАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ НА GTC И НЕЙНИТЕ ОФИСИ , УПРАВИТЕЛИ, РАБОТОДАТЕЛИ, АФИЛИАТИ, АГЕНТИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗОРИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ СА ВСИЧКИ СЛУЧАИ СА ОГРАНИЧЕНИ ДО ЕДИН СТРАНИ ДОЛАРИ.

 

8. Обезщетение

 

Вие разбирате и се съгласявате, че носите лична отговорност за поведението си в Сайта. Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и притежавате безобидни GTC, неговите дружества майки, дъщерни дружества, свързани дружества, съвместни предприятия, бизнес партньори, лицензодатели, служители, агенти и всички доставчици на информация на трети страни от и срещу всички претенции, загуби, разходи, щети и разходи (включително, но не само, преки, случайни, последващи, примерни и косвени щети), и разумни такси на адвокати, произтичащи от или произтичащи от вашата употреба, злоупотреба или невъзможност да използвате сайта или съдържанието, или всяко нарушение от Вас на тези Условия за ползване.

 

9. Декларация

 

Вашето използване на Сайта е предмет на Декларацията за поверителност на GTC, налична в секцията на долния колонтитул на нашия сайт.

 

10. Общи разпоредби

 

а. Цяло споразумение / Без отказ. Настоящите условия за ползване съставляват цялото споразумение на страните по отношение на предмета на настоящото споразумение. Никакво отказване от страна на GTC за нарушение или неизпълнение по настоящото споразумение не се счита за отказ от всяко предходно или последващо нарушение или неизпълнение.

 

б. Коригиране на грешки и неточности. Съдържанието може да съдържа типографски грешки или други грешки или неточности и може да не е пълно или актуално. Следователно GTC си запазва правото да поправя грешки, неточности или пропуски и да променя или актуализира Съдържанието по всяко време без предварително предупреждение. GTC обаче не гарантира, че всички грешки, неточности или пропуски ще бъдат коригирани.

 

С. Изпълнение / избор на закон / избор на форум. Ако някоя част от настоящите Условия за ползване бъде определена от компетентен съд за невалидна или неприложима, това няма да повлияе на други разпоредби на настоящите Условия за ползване, всички те ще останат в пълна сила и действие. Всички спорове, свързани с настоящите Условия за ползване, Политиката за поверителност на GTC, използването на Сайта, всеки друг уебсайт на GTC или Съдържанието се уреждат и ще бъдат тълкувани в съответствие с унгарския закон, с изключение на закона за продажбите на ООН, без да се зачитат на всякакви разпоредби за конфликт на закони. Вие се съгласявате с единствената и изключителна юрисдикция и място на окръжния съд Pest County, Унгария в случай на какъвто и да е спор от какъвто и да е вид, произтичащ от или свързан с настоящите Условия за ползване, Политиката за поверителност на GTC, използването на Сайта или всяко друго GTC уебсайт или Съдържанието.

 

Последна редакция: 02.03.2021

 

Copyright 2021 GTC. Всички права запазени

 

Претенции за нарушаване на авторски права

 

Известия за DMCA

 

GTC зачита правата на интелектуална собственост на другите и ние молим нашите потребители да направят същото. GTC може по свое усмотрение да спре достъпа или да прекрати акаунти на потребители, които нарушават правата на интелектуална собственост на други хора.

 

Ако смятате, че работата ви е копирана по начин, който представлява нарушение в уебсайта на GTC, моля, предоставете следната информация на Агента за авторско право на GTC.

 

Свържете се с GTC:

 

Агентът за авторски права на GTC за известие за претенции за нарушаване на авторски права върху или свързани с този уебсайт („Известия“) може да се достигне или чрез изпращане на имейл до copyright@truckrefunds.com или чрез изпращане на писмо до: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14 / a. Унгария

 

Изпращане на уведомление:

 

За да бъде ефективна, известието трябва да включва следното:

 

(a) физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено („страна-жалбоподател“);

 

(б) Идентифициране на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е нарушено, или ако множество авторски права в един онлайн сайт са обхванати от едно уведомление, представителен списък на такива произведения на този сайт;

 

(в) Идентифициране на материала, за който се твърди, че нарушава или е обект на нарушаваща дейност и който трябва да бъде премахнат или достъпът до който трябва да бъде деактивиран, и информация, разумно достатъчна, за да позволи на GTC да намерете материала;

 

(d) Информация, която е достатъчно достатъчна, за да позволи на GTC да се свърже с Страната-жалбоподател, като адрес, телефонен номер и, ако е налице, адрес на електронна поща, на който може да се осъществи контакт с жалбоподателя;

 

(д) Изявление, че жалбоподателката има добросъвестно убеждение, че използването на материалите по начина, по който се оплаква, не е разрешено от собственика на авторското право, неговия агент или от закона; и

 

(е) Изявление, че информацията в уведомлението е точна и под санкция на лъжесвидетелстване, че жалбоподателката е упълномощена да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

 

Получаване на известие:

 

След получаване на писменото известие, съдържащо информацията, посочена в букви а) до (е):

 

a) GTC ще премахне или забрани достъпа до материалите, за които се твърди, че нарушават;

 

b) GTC ще препрати писменото известие на такъв предполагаем нарушител („Предполагаем нарушител“);

 

в) GTC ще предприеме разумни стъпки, за да уведоми незабавно предполагаемия нарушител, че е премахнал или деактивирал достъпа до материала.

 

Уведомяване за контра:

 

Предполагаем нарушител може да представи насрещно уведомление, за да оспори искането за предполагаемо нарушение. За да бъде ефективна, насрещното известие трябва да бъде писмено съобщение, предоставено на агента за авторско право на GTC, което включва по същество следното:

 

(a) Физически или електронен подпис на предполагаемия нарушител;

 

(b) Идентификация на материала, който е премахнат или достъпът до него е деактивиран, и мястото, на което се е появил материалът преди да бъде премахнат или достъпът до него е деактивиран;

 

(в) Изявление за неустойка за лъжесвидетелстване, че предполагаемият нарушител вярва добросъвестно, че материалът е премахнат или деактивиран в резултат на грешка или неправилна идентификация на материала, който трябва да бъде премахнат или деактивиран;

 

(d) Името, адресът и телефонният номер на предполагаемия нарушител и изявление, че предполагаемият нарушител се съгласява с юрисдикцията на Федералния окръжен съд за съдебната област, в която се намира адресът на предполагаемия нарушител, или ако адресът на предполагаемия нарушител е извън Съединените щати, за всеки съдебен район, в който може да се намери GTC, и че предполагаемият нарушител ще приеме обслужване на процеса от лицето, което е предоставило уведомление, или от агент на такова лице.

 

Получаване на насрещно уведомление:

 

След получаване на насрещно известие, съдържащо информацията, както е посочено в (а) до (г) по-горе:

 

a) GTC ще предостави незабавно на жалбоподателката копие от насрещното уведомление;

 

b) GTC ще уведоми Страната-жалбоподател, че ще замени премахнатия материал или ще престане да деактивира достъпа до него в рамките на десет (10) работни дни;

 

в) GTC ще замени премахнатия материал или ще преустанови деактивирането на достъпа до материала в рамките на десет (10) до четиринадесет (14) работни дни след получаване на насрещното известие, при условие че агентът на авторските права на GTC не е получил известие от Страна-жалбоподател, че е заведена жалба за искане на съдебно решение за възпрепятстване на твърдения нарушител да се занимава с нарушаване на дейност, свързана с материалите в мрежата или системата на GTC.