Επικοινωνία

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και να απαντήσουμε σε κάθε ερώτησή σας.

Περιμένουμε νέα σας.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

info@truckrefunds.com

Phone:


Customer Service: info@truckrefunds.com
Media Inquiries: press@truckrefunds.com
Job Openings: jobs@truckrefunds.com
Referral Program: referrals@truckrefunds.com
Privacy Issues: privacy@truckrefunds.com
Copyright Issues: copyright@truckrefunds.com

Annamaria Harrison

διαχειριστής λειτουργιών

Beatrix Hervai

onboarding

Gábor Balatoni

CEO

Marzillier Frank

Συνέταιρος

Dr. Meier Werner A.

Δικηγόρος

Dr. Guntner Gregor

Δικηγόρος

START YOUR RISK-FREE REFUND NOW!

Getting your money back
doesn’t have to be confusing.

Since we get a share of the
refunded amount, our
elementary interest is
to get you the maximum
compensation possible.

Start now, and our experts
will get to work for you
right away!