Επικοινωνία

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και να απαντήσουμε σε κάθε ερώτησή σας.

Περιμένουμε νέα σας.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

info@truckrefunds.com

Phone:


Customer Service: info@truckrefunds.com
Media Inquiries: press@truckrefunds.com
Job Openings: jobs@truckrefunds.com
Referral Program: referrals@truckrefunds.com
Privacy Issues: privacy@truckrefunds.com
Copyright Issues: copyright@truckrefunds.com

Annamaria Harrison

διαχειριστής λειτουργιών

Beatrix Hervai

onboarding

Nóra Kemény

customer support

Mihail Nasteski

data analyst

Marzillier Frank

Συνέταιρος

Dr. Meier Werner A.

Δικηγόρος

Dr. Guntner Gregor

Δικηγόρος

Gábor Balatoni

CEO

START YOUR RISK-FREE REFUND NOW!

Getting your money back
doesn’t have to be confusing.

Since we get a share of the
refunded amount, our
elementary interest is
to get you the maximum
compensation possible.

Start now, and our experts
will get to work for you
right away!