ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ Ή ΕΚΜΙΣΘΏΣΑΤΕ ΦΟΡΤΗΓΆ ΜΕΤΑΞΎ 1997 ΚΑΙ 2016?

 

ΕΆΝ Η ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΕΊΝΑΙ ΝΑΙ, ΤΌΤΕ ΔΙΚΑΙΟΎΣΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΧΡΗΜΆΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗ ΒΟΉΘΕΙΆ ΜΑΣ, ΕΠΕΙΔΉ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΈΣ ΦΟΡΤΗΓΏΝ ΕΊΧΑΝ ΠΑΡΑΝΌΜΩΣ ΚΑΘΟΡΊΣΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΈΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΠΕΡΊΟΔΟ ΑΥΤΉ!

 

Γιατί να τα διεκδικήσετε με τη βοήθειά μας?

  • Έχουμε μεγάλη εμπειρία με περισσότερες από 17.000 τρέχουσες περιπτώσεις διεκδικήσεων αποζημίωσης (με συνολική αξία στα περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ) σε 32 χώρες.

  • Δεν χρεώνουμε εκ των προτέρων, επομένως μπορείτε να εκκινήσετε τη διαδικασία αποζημίωσης άνευ ρίσκου.
    Οι συμφωνηθείσες αμοιβές θα αφαιρεθούν από το ποσό της αποζημίωσης σε περίπτωση επιτυχίας.

Κατεβάστε το Συνοπτικό Ενημερωτικό Δελτίο μας που απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις:

➔ Δικαιούμαι την επιστροφή χρημάτων;

➔ Ποιοι κατασκευαστές και μοντέλα φορτηγών καλύπτονται;

➔ Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για να προχωρήσουμε;

GRE-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-cover