Όροι Χρήσης

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από:
GTC Invest Europe Kft.
2161 Csomad, Levente u 14/a.
Ουγγαρία
Αριθμός ΦΠΑ: HU26684974
Εγγραφή εταιρείας: 13-09-198680
Νομικός εκπρόσωπος: Gabor Balatoni
Email: info@truckrefunds.com

Το παρακάτω περιεχόμενο μεταφράστηκε από το DeepL. Σε περίπτωση ασάφειας, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@truckrefunds.com και το προσωπικό μας θα χαρεί να σας βοηθήσει. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας!

Η GTC Invest Europe Kft. ("GTC") λειτουργεί κάθε ιστοσελίδα ("Ιστοσελίδα") που παραπέμπει στους παρόντες Όρους Χρήσης για να παρέχει online πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την GTC και τις υπηρεσίες και ευκαιρίες που παρέχουμε.

Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η GTC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς να σας ειδοποιεί εκ των προτέρων. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά από οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση αποτελεί τη συμφωνία σας να ακολουθήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης όπως έχουν τροποποιηθεί. Η τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης των παρόντων Όρων Χρήσης αναφέρεται παρακάτω.


1. Επιτρεπόμενη χρήση της Ιστοσελίδας

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, καθώς και τις πληροφορίες, τα κείμενα, τις εικόνες ή/και άλλα έργα που βλέπετε, ακούτε ή με άλλο τρόπο βιώνετε στην Ιστοσελίδα (μεμονωμένα ή συλλογικά, το "Περιεχόμενο") αποκλειστικά για μη εμπορικούς, προσωπικούς σκοπούς ή/και για να ενημερωθείτε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της GTC, και αποκλειστικά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.


2. Απαγορευμένη χρήση της Ιστοσελίδας

Με την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι δεν θα:

 • Χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης;
 • να αντιγράφετε, να τροποποιείτε, να δημιουργείτε παράγωγα έργα από την Ιστοσελίδα, να κάνετε αντίστροφη μηχανική ή αντίστροφη συναρμολόγηση της Ιστοσελίδας ή να προσπαθείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να ανακαλύψετε οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα ή να επιτρέπετε σε οποιονδήποτε τρίτο να το κάνει;
 • Πώληση, εκχώρηση, υποαδειοδότηση, διανομή, εμπορική εκμετάλλευση, παραχώρηση εμπράγματου δικαιώματος ή άλλη μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος στο Περιεχόμενο ή την Υπηρεσία ή διάθεση σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο;
 • Χρήση ή έναρξη οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, "ρομπότ", "αράχνες" ή "αναγνώστες εκτός σύνδεσης", που αποκτούν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα με τρόπο που στέλνει περισσότερα μηνύματα αιτήσεων στους διακομιστές της GTC σε δεδομένη χρονική περίοδο από όσα μπορεί εύλογα να παράγει ένας άνθρωπος στην ίδια περίοδο χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό on-line πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο;
 • Χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που βλάπτει, απενεργοποιεί, επιβαρύνει ή υποβαθμίζει οποιονδήποτε ιστότοπο της GTC ή παρεμποδίζει τη χρήση και την απόλαυση της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε άλλο μέρος;
 • Κατοπτρισμός ή πλαισίωση της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή ιστοσελίδα.
 • Απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον Ιστότοπο;
 • Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από τη διεπαφή που παρέχεται από την GTC για χρήση στην Ιστοσελίδα;
 • Χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από την παρούσα Συμφωνία.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου ή της Ιστοσελίδας ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλους νόμους.


3. Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Η Ιστοσελίδα βασίζεται σε ιδιόκτητη τεχνολογία της GTC και περιλαμβάνει το Περιεχόμενο. Η Ιστοσελίδα προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων. Ο Ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ιστότοπο, ανήκει και αποτελεί ιδιοκτησία της GTC ή των δικαιοπαρόχων της (εάν υπάρχουν). Η GTC κατέχει και διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο Περιεχόμενο. Εκτός αν επιτρέπεται ρητά στην Ιστοσελίδα όσον αφορά ορισμένο Περιεχόμενο, το Περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να δημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, να αναρτηθεί, να μεταδοθεί, να εκτελεστεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, και συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε, νοικιάσετε, εκμισθώσετε, δανείσετε, πωλήσετε, διανείμετε, μεταδώσετε, μεταδώσετε, μεταδώσετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση το Περιεχόμενο ή την Ιστοσελίδα, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο. Οι ιστοσελίδες TruckRefunds.com και TruckCartelRefunds.com, τα λογότυπα και άλλα σήματα που χρησιμοποιούνται κατά καιρούς από την GTC αποτελούν εμπορικά σήματα και ιδιοκτησία της GTC. Η εμφάνιση, η διάταξη, ο χρωματικός συνδυασμός και ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου TruckRefunds.com και TruckCartelRefunds.com αποτελούν προστατευόμενο εμπορικό ένδυμα. Η GTC μπορεί να χρησιμοποιήσει και να ενσωματώσει στην ιστοσελίδα ή στην υπηρεσία GTC οποιεσδήποτε προτάσεις ή άλλα σχόλια που παρέχετε, χωρίς πληρωμή ή προϋπόθεση.


4. Πληροφορίες και υλικά που δημοσιεύετε ή παρέχετε

Δηλώνετε ότι έχετε όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί του υλικού που δημοσιεύετε στον Ιστότοπο ή παρέχετε στην GTC ("Υλικά"), συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε συναίνεσης, εξουσιοδότησης, απελευθέρωσης, εξουσιοδότησης ή άδειας από οποιοδήποτε τρίτο μέρος (όπως, ενδεικτικά, οποιαδήποτε απελευθέρωση που σχετίζεται με δικαιώματα ιδιωτικότητας ή δημοσιότητας), η οποία είναι απαραίτητη για την παροχή, δημοσίευση, μεταφόρτωση, εισαγωγή ή υποβολή του Υλικού, και ότι η δημοσίευση των εν λόγω Υλικών δεν παραβιάζει ούτε συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε πατέντας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού απορρήτου, δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής, δικαιώματος δημοσιότητας, ηθικών δικαιωμάτων ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που αναγνωρίζεται από οποιαδήποτε ισχύουσα δικαιοδοσία οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, ούτε συνιστά με άλλο τρόπο παραβίαση οποιασδήποτε συμφωνίας με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα. Επιπλέον, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε αυτός που δηλώνετε ότι είστε, ότι δεν έχετε υποβάλει πλασματικές, ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες για τον εαυτό σας και ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο αναρτημένο υλικό είναι αληθινές και ότι είναι δικό σας έργο ή έργο που έχετε εξουσιοδοτηθεί να υποβάλλετε και ότι το αναρτημένο υλικό δεν περιέχει απειλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, ψευδές, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή πορνογραφικό υλικό ή άλλο υλικό που θα παραβίαζε οποιοδήποτε άλλο εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό. Συμφωνείτε ότι δεν θα παρέχετε εν γνώσει σας και με σκοπό την εξαπάτηση ουσιώδεις και παραπλανητικές πληροφορίες. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι το Υλικό που παρέχετε δεν παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης.


5. Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων

Οι σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα προς ιστοσελίδες ή πληροφορίες τρίτων παρέχονται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνσή σας. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα εγκαταλείψετε την Ιστοσελίδα. Τέτοιοι σύνδεσμοι δεν συνιστούν ούτε υπονοούν έγκριση, χορηγία ή σύσταση από την GTC του τρίτου μέρους, της ιστοσελίδας του τρίτου μέρους ή των πληροφοριών εκεί. Η GTC δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω δικτυακών τόπων. Η GTC δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για τέτοιους δικτυακούς τόπους ή για το περιεχόμενό τους. Εάν χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες των θυγατρικών της GTC ή των παρόχων υπηρεσιών, θα εγκαταλείψετε την Ιστοσελίδα και θα υπόκεισθε στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου που ισχύουν για αυτές τις ιστοσελίδες.


6. Λήψη αρχείων

Η GTC δεν μπορεί και δεν εγγυάται ούτε εγγυάται ότι τα αρχεία που είναι διαθέσιμα για λήψη μέσω της Ιστοσελίδας δεν θα είναι απαλλαγμένα από ιούς λογισμικού ή άλλους επιβλαβείς κώδικες, αρχεία ή προγράμματα υπολογιστών.


7. Αποποίηση ευθυνών- Περιορισμοί ευθύνης

Η GTC και οι ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ, οι ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, ΌΛΕΣ ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΓΡΑΦΙΚΆ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΈΧΟΥΝ" ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ. Η GTC ΚΑΙ ΟΙ ΠΆΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΗΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΆΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ Ή ΌΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΤΊΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ. ΚΑΜΙΆ ΔΉΛΩΣΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ Ή ΓΡΑΠΤΉ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ GTC ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΜΈΣΟ Ή ΤΡΌΠΟ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΓΓΎΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΡΊΖΕΤΑΙ ΡΗΤΆ ΚΑΙ ΡΗΤΆ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΥΜΦΩΝΊΑ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σε καμία περίπτωση η GTC και οι πάροχοι υπηρεσιών της, οι δικαιοπάροχοι ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη, επακόλουθη, παρεπόμενη, ειδική, επακόλουθη, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΈΣ Ή ΆΛΛΟΥ ΕΊΔΟΥΣ ΖΗΜΊΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΖΗΜΙΏΝ ΓΙΑ ΚΆΛΥΨΗ Ή ΑΠΏΛΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΕΣΌΔΩΝ Ή ΚΕΡΔΏΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ Ή ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΌΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ, Ή ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ, ΕΊΤΕ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ, ΑΜΈΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ, ΑΠΟΤΥΧΊΑ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΕΠΑΝΌΡΘΩΣΗΣ ΝΑ ΕΠΙΤΎΧΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΏΔΗ ΣΚΟΠΌ ΤΗΣ, ΕΊΤΕ ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η GTC Ή ΟΠΟΙΟΣΔΉΠΟΤΕ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΤΗΣ GTC ΈΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΖΗΜΙΏΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΑ ΚΡΑΤΗ/ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Ή ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΛΑΒΕΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΑΣ.

Εάν, ανεξάρτητα από τους λοιπούς όρους της παρούσας σύμβασης, η GTC ΚΡΙΘΕΙ ότι έχει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημία, συμφωνείτε ότι η συνολική ευθύνη της GTC και των αξιωματούχων της, ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΏΝ, ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ, ΕΡΓΟΛΆΒΩΝ, ΠΑΡΌΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΌΧΩΝ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΚΑΤΌ ΔΟΛΆΡΙΑ.


8. Αποζημίωση

Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά σας στην Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την GTC, τις μητρικές εταιρείες, τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τις κοινοπραξίες, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους δικαιοπάροχους, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και οποιουσδήποτε τρίτους παρόχους πληροφοριών από και έναντι όλων των αξιώσεων, απωλειών, εξόδων, ζημιών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων, τυχαίων, επακόλουθων, παραδειγματικών και έμμεσων ζημιών), καθώς και εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από τη χρήση, την κακή χρήση ή την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο ή οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς των παρόντων Όρων Χρήσης.


9. Απόρρητο

Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου της GTC, η οποία είναι διαθέσιμη στο τμήμα υποσέλιδου της ιστοσελίδας μας.


10. Γενικές διατάξεις

 1. Ολοκληρωμένη συμφωνία / Καμία παραίτηση. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία των μερών όσον αφορά το αντικείμενο του παρόντος. Καμία παραίτηση της GTC από οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη που αναφέρεται στο παρόν δεν θα θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη ή μεταγενέστερη παράβαση ή παράλειψη.
 2. Διόρθωση σφαλμάτων και ανακριβειών. Το Περιεχόμενο ενδέχεται να περιέχει τυπογραφικά λάθη ή άλλα σφάλματα ή ανακρίβειες και ενδέχεται να μην είναι πλήρες ή επίκαιρο. Ως εκ τούτου, η GTC διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζει ή να ενημερώνει το Περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο, η GTC δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις θα διορθωθούν.
 3. Εφαρμογή / Επιλογή δικαίου / Επιλογή φόρουμ. Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρο ή ανεφάρμοστο, αυτό δεν θα επηρεάσει καμία άλλη διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι θα παραμείνουν όλοι σε πλήρη ισχύ. Όλες οι διαφορές που σχετίζονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου της GTC, τη χρήση της Ιστοσελίδας, οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας της GTC ή του Περιεχομένου διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ουγγρικό δίκαιο, εξαιρουμένου του δικαίου των πωλήσεων του ΟΗΕ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Συμφωνείτε με τη μοναδική και αποκλειστική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής του Περιφερειακού Δικαστηρίου της κομητείας Pest, Ουγγαρία, σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου της GTC, τη χρήση της Ιστοσελίδας, οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας της GTC ή το Περιεχόμενο.

Τελευταία αναθεώρηση: 02.03.2021

Copyright 2022 GTC. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται


Αξιώσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων


Προκηρύξεις του DMCA

Η GTC σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων και ζητάμε από τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο. Η GTC μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναστείλει την πρόσβαση ή να τερματίσει τους λογαριασμούς των χρηστών που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

Αν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση στον ιστότοπο της GTC, παρακαλείσθε να παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες στον αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων της GTC.


Επικοινωνία με την GTC

Στον αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων της GTC για την κοινοποίηση ισχυρισμών περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στον παρόντα δικτυακό τόπο ή σε σχέση με αυτόν ("Κοινοποιήσεις") μπορείτε να απευθυνθείτε είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση copyright@truckrefunds.com είτε αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Ουγγαρία


Υποβολή της κοινοποίησης

Για να είναι αποτελεσματική, η Κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται ("καταγγέλλον μέρος");
 2. Προσδιορισμός του έργου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο φέρεται να έχει παραβιαστεί, ή εάν πολλαπλά έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε έναν ενιαίο διαδικτυακό τόπο καλύπτονται από μία μόνο κοινοποίηση, αντιπροσωπευτικός κατάλογος των έργων αυτών στον εν λόγω τόπο;
 3. Προσδιορισμός του υλικού που ισχυρίζεται ότι παραβιάζει ή ότι αποτελεί αντικείμενο δραστηριότητας παραβίασης και το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί ή η πρόσβαση στο οποίο πρέπει να απενεργοποιηθεί, καθώς και επαρκείς πληροφορίες που επιτρέπουν στην GTC να εντοπίσει το υλικό;
 4. Πληροφορίες επαρκείς ώστε να επιτρέπουν στην GTC να επικοινωνήσει με το καταγγέλλον μέρος, όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και, εάν υπάρχει, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με το καταγγέλλον μέρος;
 5. Δήλωση ότι το καταγγέλλον μέρος πιστεύει καλόπιστα ότι η χρήση του υλικού με τον καταγγελλόμενο τρόπο δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο- και
 6. Δήλωση ότι οι πληροφορίες στην κοινοποίηση είναι ακριβείς και ότι, επί ποινή ψευδορκίας, το καταγγέλλον μέρος είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται.

Παραλαβή της κοινοποίησης

Μετά την παραλαβή της γραπτής Κοινοποίησης που περιέχει τις πληροφορίες που περιγράφονται στα σημεία (α) έως (στ):

 1. Η GTC θα αφαιρέσει ή θα απενεργοποιήσει την πρόσβαση στο υλικό που φέρεται να παραβιάζει;
 2. Η GTC θα διαβιβάσει τη γραπτή ειδοποίηση στον εν λόγω φερόμενο ως παραβάτη (ο "φερόμενος ως παραβάτης");
 3. Η GTC θα λάβει εύλογα μέτρα για να ειδοποιήσει αμέσως τον φερόμενο ως παραβάτη ότι έχει αφαιρέσει ή απενεργοποιήσει την πρόσβαση στο υλικό.

Αντιπληροφόρηση

Ένας φερόμενος ως παραβάτης μπορεί να υποβάλει αντιδήλωση για να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό περί φερόμενης παράβασης. Για να είναι αποτελεσματική, η Αντεγκλήσεις πρέπει να είναι μια γραπτή επικοινωνία που παρέχεται στον Αντιπρόσωπο Πνευματικών Δικαιωμάτων της GTC και η οποία περιλαμβάνει ουσιαστικά τα ακόλουθα:

 1. Μια φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του φερόμενου ως παραβάτη;
 2. Προσδιορισμός του υλικού που έχει αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση και τη θέση στην οποία εμφανιζόταν το υλικό πριν αφαιρεθεί ή απενεργοποιηθεί η πρόσβαση σε αυτό;
 3. Δήλωση επί ποινή ψευδορκίας ότι ο φερόμενος ως παραβάτης πιστεύει καλόπιστα ότι το υλικό αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε ως αποτέλεσμα λάθους ή εσφαλμένης αναγνώρισης του υλικού που πρέπει να αφαιρεθεί ή να απενεργοποιηθεί;
 4. Το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του φερόμενου ως παραβάτη, καθώς και δήλωση ότι ο φερόμενος ως παραβάτης συναινεί στη δικαιοδοσία του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου της δικαστικής περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η διεύθυνση του φερόμενου ως παραβάτη, ή εάν η διεύθυνση του φερόμενου ως παραβάτη βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, για οποιαδήποτε δικαστική περιφέρεια στην οποία μπορεί να βρεθεί το GTC, και ότι ο φερόμενος ως παραβάτης θα δεχθεί την επίδοση της αγωγής από το πρόσωπο που παρείχε την ειδοποίηση ή από αντιπρόσωπο του εν λόγω προσώπου.

Παραλαβή της αντι-ειδοποίησης

Μετά την παραλαβή της Αντεγκλήσεως που περιέχει τις πληροφορίες που περιγράφονται στα σημεία (α) έως (δ) ανωτέρω:

 1. Η GTC θα παράσχει αμέσως στο καταγγέλλον μέρος αντίγραφο της Αντεγκλήσεως;
 2. Η GTC θα ενημερώσει το καταγγέλλον μέρος ότι θα αντικαταστήσει το υλικό που έχει αφαιρεθεί ή θα παύσει να απαγορεύει την πρόσβαση σε αυτό εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών;
 3. Η GTC θα αντικαταστήσει το υλικό που έχει αφαιρεθεί ή θα παύσει να απενεργοποιεί την πρόσβαση στο υλικό εντός δέκα (10) έως δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Αντεπιστολής, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αντιπρόσωπος Πνευματικών Δικαιωμάτων της GTC δεν έχει λάβει ειδοποίηση από το καταγγέλλον μέρος ότι έχει κατατεθεί αγωγή με την οποία ζητείται δικαστική απόφαση για τον περιορισμό του φερόμενου ως παραβάτη από την άσκηση παραβατικής δραστηριότητας σχετικά με το υλικό στο δίκτυο ή το σύστημα της GTC.