Όροι Χρήσης

Οι πολιτικές μας είναι διαθέσιμες επί του παρόντος στη γλώσσα σας μόνο ως μηχανική μετάφραση.
Σε περίπτωση αμφιβολίας ή απορίας στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@truckrefunds.com, y και θα χαρούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

GTC Invest Europe Kft. ("GTC") λειτουργεί κάθε δικτυακό τόπο ("Site") που συνδέεται με αυτούς τους Όρους Χρήσης για την παροχή online πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με το GTC και τις υπηρεσίες και ευκαιρίες που προσφέρουμε.

Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η GTC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς να σας ειδοποιήσει εκ των προτέρων. Η χρήση από εσάς του Δικτυακού Τόπου μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση συνιστά τη συγκατάθεσή σας να ακολουθήσετε και να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης όπως τροποποιήθηκε. Η τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης αυτών των Όρων Χρήσης παρουσιάζεται παρακάτω.

 

1. Επιτρέπεται Χρήση της Ιστοσελίδας

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις πληροφορίες, τα γραπτά, τις εικόνες ή / και άλλες εργασίες που βλέπετε, ακούτε ή με άλλο τρόπο δοκιμάζετε στον Ιστότοπο (μεμονωμένα ή συλλογικά, το "Περιεχόμενο") αποκλειστικά για μη εμπορικούς, προσωπικούς σκοπούς και / ή για να μάθετε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες GTC και αποκλειστικά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

2. Απαγορευμένη Χρήση της Ιστοσελίδας

 

Με την πρόσβαση στο Site, συμφωνείτε ότι δεν θα:

  • Χρησιμοποιήστε την Ιστοσελίδα παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους Χρήσης.
  • Αντιγράψτε, τροποποιήστε, δημιουργήστε ένα παράγωγο έργο, ανασυνταθείτε ή αντιστρέψτε τη συναρμολόγηση του ιστότοπου ή με άλλο τρόπο να προσπαθήσετε να ανακαλύψετε οποιοδήποτε πηγαίο κώδικα ή να επιτρέψετε σε τρίτους να το πράξουν.
  • Πωλούν, εκχωρούν, εκχωρούν, εκχωρούν, εκμεταλλεύονται εμπορικά, απονέμουν ασφάλεια ή μεταβιβάζουν με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα ή παρέχουν σε τρίτο το Περιεχόμενο ή την Υπηρεσία.
  • Χρησιμοποιήστε ή ξεκινήστε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, «ρομπότ», «αράχνες» ή «αναγνώστες εκτός σύνδεσης», οι οποίοι έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο με τρόπο που στέλνει περισσότερα μηνύματα αίτησης στους διακομιστές GTC σε μια δεδομένη χρονική περίοδο από μια ανθρώπινη μπορεί ευλόγως να παράγει την ίδια περίοδο χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.
  • Χρησιμοποιήστε την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που καταστρέφει, απενεργοποιεί, επιβαρύνει ή παρεμποδίζει οποιονδήποτε ιστότοπο GTC ή παρεμποδίζει τη χρήση και την απόλαυση του Διαδικτυακού Τόπου από οποιοδήποτε άλλο μέρος.
  • Καθρέψτε ή πλαισιώστε την Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε τμήμα της σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή ιστοσελίδα.
  • Προσπάθεια να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο.
  • Πρόσβαση στο Site με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από τη διασύνδεση που παρέχεται από το GTC για χρήση στην πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.
  • Χρησιμοποιήστε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από την παρούσα Συμφωνία.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου ή του Δικτυακού Τόπου ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων

 

3. Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

 

Ο ιστότοπος βασίζεται σε ιδιόκτητη τεχνολογία GTC και περιλαμβάνει το Περιεχόμενο. Ο ιστότοπος προστατεύεται από ισχύουσες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων Ο Ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Δικτυακού Τόπου, ανήκει και είναι ιδιοκτησία της GTC ή των δικαιοπαρόχων της (αν υπάρχουν). Η GTC κατέχει και διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο Περιεχόμενο. Εκτός από ό, τι επιτρέπεται ειδικά στον Ιστότοπο ως προς κάποιο Περιεχόμενο, το Περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να δημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, να αναρτηθεί, να μεταδοθεί, να εκτελεσθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε, να δανείσετε, να πωλήσετε, να διανείμετε, να μεταδώσετε, να μεταδώσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση το Περιεχόμενο ή τον Ιστότοπο, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο. Το TruckRefunds.com και το TruckCartelRefunds.com, τα λογότυπα και άλλα σήματα που χρησιμοποιούνται από την GTC κατά καιρούς είναι εμπορικά σήματα και ιδιοκτησία της GTC. Η εμφάνιση, η διάταξη, το χρωματικό σχέδιο και ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου TruckRefunds.com και TruckCartelRefunds.com προστατεύονται από το εμπόριο. Η GTC μπορεί να χρησιμοποιήσει και να ενσωματώσει στην Ιστοσελίδα ή την Υπηρεσία GTC οποιεσδήποτε προτάσεις ή άλλα σχόλια που παρέχετε, χωρίς πληρωμή ή προϋπόθεση.

 

4. Πληροφορίες και υλικά που δημοσιεύετε ή παρέχετε

 

Δηλώνετε ότι έχετε δικαίωμα, τίτλο και ενδιαφέρον για τα υλικά που δημοσιεύετε στον Ιστότοπο ή τα οποία παρέχετε στο GTC ("Υλικά"), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιασδήποτε συγκατάθεσης, εξουσιοδότησης, έκδοσης, εκκαθάρισης ή άδειας από οποιοδήποτε τρίτο μέρος αλλά δεν περιορίζεται σε οποιαδήποτε δημοσίευση που σχετίζεται με δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας) που είναι απαραίτητα για την παροχή, τη δημοσίευση, τη μεταφόρτωση, την εισαγωγή ή την υποβολή των Υλικών και ότι η δημοσίευση τέτοιων Υλικών δεν παραβιάζει ή συνιστά παραβίαση οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας, , το εμπορικό σήμα, το εμπορικό απόρρητο, το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, το δικαίωμα δημοσιότητας, τα ηθικά δικαιώματα ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που αναγνωρίζεται από οποιαδήποτε εφαρμοστέα δικαιοδοσία οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας ή άλλως συνιστούν παραβίαση οποιασδήποτε συμφωνίας με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα. Επίσης, εκπροσωπείτε και εγγυάστε ότι είστε εσείς που λέτε ότι είστε, ότι δεν έχετε υποβάλει πλασματικές, ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες για τον εαυτό σας και ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα αναρτημένα Υλικά είναι αληθείς και η δική σας δουλειά ή εργασία που έχετε εξουσιοδότηση να υποβάλλετε και ότι τα αναρτημένα Υλικά δεν περιέχουν κανένα απειλητικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, ψευδές, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή πορνογραφικό, υλικό ή άλλο υλικό που θα παραβίαζε οποιονδήποτε άλλο ισχύοντα νόμο ή κανονισμό. Συμφωνείτε ότι δεν θα δώσετε υλικό και παραπλανητικές πληροφορίες, εν γνώσει σας και με πρόθεση να εξαπατήσετε. Υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι τα Υλικά που παρέχετε δεν παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

5. Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων μερών

 

Οι σύνδεσμοι στον ιστότοπο με ιστότοπους ή πληροφορίες τρίτου μέρους παρέχονται αποκλειστικά ως ευκολία για εσάς. Εάν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, θα αφήσετε την Ιστοσελίδα. Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν συνιστούν ούτε συνεπάγονται επικύρωση, χορηγία ή σύσταση από το GTC του τρίτου μέρους, τον ιστότοπο τρίτου μέρους ή τις πληροφορίες εκεί. Η GTC δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστοσελίδων. Η GTC δεν ευθύνεται ή ευθύνεται για τέτοιου είδους δικτυακούς τόπους ή για το περιεχόμενό τους. Εάν χρησιμοποιείτε τους συνδέσμους στους δικτυακούς τόπους των θυγατρικών GTC ή των παρόχων υπηρεσιών, θα αφήσετε την Ιστοσελίδα και θα υπόκειται στους όρους χρήσης και πολιτικής απορρήτου που ισχύουν για αυτούς τους ιστοτόπους.

 

6. Λήψη αρχείων

 

Η GTC δεν μπορεί και δεν εγγυάται ή εγγυάται ότι τα αρχεία που είναι διαθέσιμα για λήψη μέσω της Ιστοσελίδας θα είναι απαλλαγμένα από λοίμωξη από ιούς λογισμικού ή άλλους επιβλαβείς κώδικες υπολογιστών, αρχεία ή προγράμματα.

 

7. Αποποίηση ευθύνης. Περιορισμοί Ευθύνης

 

Η GTC ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η GTC ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΚΑΝΕΝΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ GTC ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Ή ΜΟΔΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ.

 

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η GTC ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΗ Ή ΑΛΛΗ ΤΥΠΟ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η GTC Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ GTC ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΩΝ. Επειδή ορισμένα κράτη / δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για ενδεχόμενες ή ενδεχόμενες ζημιές, ο παραπάνω περιορισμός δεν μπορεί να ισχύσει για εσάς.

 

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Η GTC ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ GTC ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ , ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΟΛΡΑ.

 

8. Αποζημίωση

 

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι είστε προσωπικά υπεύθυνος για τη συμπεριφορά σας στον Ιστότοπο. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε αβλαβείς τις GTC, τις μητρικές εταιρείες, τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους κοινοί συνεργάτες, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες, τους δικαιοπαρόχους, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες και τους τρίτους παρόχους πληροφοριών από και έναντι όλων των απαιτήσεων, (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων, παρεπόμενων, επακόλουθων, παραδειγματικών και έμμεσων ζημιών) και εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από τη χρήση, την κακή χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου ή προκύπτουν από τη χρήση ή οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων Χρήσης.

 

9. Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της GTC, η οποία διατίθεται στο τμήμα υποσέλιδου του ιστότοπού μας.

 

10. Γενικές διατάξεις

 

a. Πλήρης Συμφωνία / Όχι Απαλλαγή. Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία των μερών σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας. Η παραίτηση από την GTC οποιασδήποτε παραβίασης ή αθέτησης δεν θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη ή επακόλουθη παράβαση ή αθέτηση υποχρέωσης.

 

b. Διόρθωση σφαλμάτων και ανακρίβειες. Το Περιεχόμενο ενδέχεται να περιέχει τυπογραφικά λάθη ή άλλα σφάλματα ή ανακρίβειες και ενδέχεται να μην είναι πλήρης ή τρέχουσα. Συνεπώς, η GTC διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξει ή να ενημερώσει το Περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο, η GTC δεν εγγυάται ότι θα διορθωθούν τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις.

 

c. Εκτέλεση / Επιλογή Δικαίου / Επιλογή Φόρουμ. Εάν κάποιο μέρος αυτών των Όρων Χρήσης καθορίζεται από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρο ή ανεφάρμοστο, δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα. Οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της GTC, τη χρήση της Ιστοσελίδας, οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου GTC ή του Περιεχομένου διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τον Ουγγρικό Νόμο, αποκλειομένου του νόμου περί πωλήσεων του ΟΗΕ, σε οποιεσδήποτε διατάξεις σύγκρουσης νόμων. Συμφωνείτε με την αποκλειστική και αποκλειστική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής της Περιφερειακής Περιφέρειας Pest της Ουγγαρίας σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς οποιασδήποτε μορφής προκύψει ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της GTC, τη χρήση της Ιστοσελίδας, οποιουδήποτε άλλου GTC ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο.

 

Τελευταία αναθεώρηση: 02.03.2021

 

Πνευματική ιδιοκτησία 2021 GTC. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται

 

Αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων

 

Σημειώσεις DMCA

 

Η GTC σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και ζητάμε από τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο. Η GTC μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αναστείλει την πρόσβαση ή να τερματίσει τους λογαριασμούς των χρηστών που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

 

Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί κατά τρόπο που συνιστά παράβαση στον ιστότοπο της GTC, παρακαλείσθε να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες στον αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων της GTC.

 

Επικοινωνήστε με το GTC:

 

Tο αντιπρόσωπος της GTC για την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ή σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο ("ειδοποιήσεις") μπορεί να φτάσει είτε στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο copyright@truckrefunds.com ή με την αποστολή επιστολής στην ακόλουθη διεύθυνση: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Ουγγαρία

 

Υποβολή κοινοποίησης:

 

Για να είναι αποτελεσματική, η ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 

(a)Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάζεται ("παράπονο").

 

(b) Η αναγνώριση του έργου που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και του οποίου ισχυρίζεται ότι έχει παραβιαστεί ή αν πολλά έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα σε ένα μόνο ιστότοπο σε απευθείας σύνδεση καλύπτονται από μία μόνο ειδοποίηση, έναν αντιπροσωπευτικό κατάλογο τέτοιων έργων στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

 

(c) Προσδιορισμός του υλικού το οποίο ισχυρίζεται ότι παραβιάζει ή πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο παράνομης δραστηριότητας και το οποίο πρόκειται να αφαιρεθεί ή η πρόσβαση στην οποία πρόκειται να απενεργοποιηθεί και πληροφορίες επαρκώς επαρκείς ώστε να επιτρέπουν στο GTC να εντοπίσει το υλικό.

 

(d) Πληροφορίες επαρκώς επαρκείς ώστε να επιτρέπουν στο GTC να έρχεται σε επαφή με το μέρος που υποβάλλει την καταγγελία, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και, εάν υπάρχει, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο μπορεί να επικοινωνήσει ο καταγγέλλων ·

 

(e) Δήλωση ότι το καταγγέλλον μέρος πιστεύει με βεβαιότητα ότι η χρήση του υλικού με τον καταγγελλόμενο τρόπο δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο. και

 

(f) Δήλωση ότι τα στοιχεία της ειδοποίησης είναι ακριβή και υπό την επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία, ότι το παραπονούμενο μέρος εξουσιοδοτείται να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάζεται.

 

Λήψη ειδοποίησης:

 

Μετά την παραλαβή της γραπτής Γνωστοποίησης που περιέχει τις πληροφορίες που περιγράφονται στα στοιχεία α) έως στ):

 

a) Η GTC θα καταργήσει ή θα αποκλείσει την πρόσβαση στο υλικό που φέρεται ότι παραβιάζει.

 

b) Η GTC θα διαβιβάσει τη γραπτή ειδοποίηση σε αυτόν τον φερόμενο παραβάτη (ο "εικαζόμενος παραβάτης").

 

c) Η GTC θα λάβει εύλογα μέτρα για να ειδοποιήσει αμέσως τον εικαζόμενο παραβάτη ότι έχει καταργήσει ή απενεργοποιήσει την πρόσβαση στο υλικό.

 

Αντιστοίχηση:

 

Ένας εικαζόμενος παραβάτης μπορεί να υποβάλει Counter Notification για να αμφισβητήσει την αξίωση της υποτιθέμενης παράβασης. Για να είναι αποτελεσματική, μια Αντιστοίχηση πρέπει να είναι μια γραπτή ανακοίνωση που παρέχεται στον πράκτορα πνευματικών δικαιωμάτων της GTC, η οποία περιλαμβάνει ουσιαστικά τα εξής:

 

(a) Τη φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του εικαζόμενου παραβάτη.

 

(b) Η αναγνώριση του υλικού που έχει αφαιρεθεί ή του οποίου η πρόσβαση έχει απενεργοποιηθεί και η τοποθεσία στην οποία εμφανίστηκε το υλικό πριν από την κατάργησή του ή η πρόσβαση σε αυτό ήταν απενεργοποιημένη.

 

(c) Δήλωση υπό την κατηγορία της ψευδορκίας ότι ο εικαζόμενος παραβάτης έχει καλή πίστη ότι το υλικό έχει αφαιρεθεί ή απενεργοποιηθεί ως αποτέλεσμα λάθους ή εσφαλμένης ταυτοποίησης του υλικού που πρόκειται να αφαιρεθεί ή να απενεργοποιηθεί.

 

(d) Το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του εικαζόμενου παραβάτη και η δήλωση ότι ο εικαζόμενος παραβάτης συναινεί στη δικαιοδοσία του Ομοσπονδιακού Επαρχιακού Δικαστηρίου για τη δικαστική περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η διεύθυνση του ισχυριζόμενου παραβάτη ή αν η διεύθυνση του εικαζόμενου παραβάτη είναι εκτός της Ενωμένης Για κάθε δικαστική περιοχή στην οποία μπορεί να βρεθεί το GTC και ότι ο εικαζόμενος παραβάτης θα δεχθεί την επίδοση ή κοινοποίηση από τον υπόχρεο ή τον αντιπρόσωπο αυτού.

 

Παραλαβή της αντικοινοποίησης:

 

Μετά την παραλαβή της Συμπληρωματικής Ειδοποίησης που περιέχει τις πληροφορίες που περιγράφονται στα (α) έως (δ) παραπάνω:

 

a) Η GTC θα παράσχει αμελλητί στο μέρος που υποβάλλει την καταγγελία αντίγραφο της Counter Notification.

 

b) Η GTC θα ενημερώσει το Καταγγέλλον Μέρος ότι θα αντικαταστήσει το αφαιρούμενο υλικό ή θα παύσει να αποκλείει την πρόσβαση σε αυτό μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

 

c)Η GTC θα αντικαταστήσει το αφαιρούμενο υλικό ή θα παύσει να αποκλείει την πρόσβαση στο υλικό εντός δέκα (10) έως δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Counter Notification, υπό την προϋπόθεση ότι ο αντιπρόσωπος της GTC δεν έχει λάβει ειδοποίηση από το παραπονούμενο μέρος ότι έχει κατατεθεί μια ενέργεια ζητώντας δικαστικό διάταγμα για να εμποδίσει τον εικαζόμενο παραβάτη από τη συμμετοχή σε παράνομη δραστηριότητα σχετικά με το υλικό στο δίκτυο ή το σύστημα της GTC.