ΤΥΠΟΣ

Για ερωτήσεις σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση press@truckrefunds.com

Το πακέτο των μέσων μας είναι διαθέσιμο στον εξής σύνδεσμο.

START YOUR RISK-FREE REFUND NOW!

Getting your money back
doesn’t have to be confusing.

Since we get a share of the
refunded amount, our
elementary interest is
to get you the maximum
compensation possible.

Start now, and our experts
will get to work for you
right away!