ΤΥΠΟΣ

Για ερωτήσεις σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση press@truckrefunds.com

Το πακέτο των μέσων μας είναι διαθέσιμο στον εξής σύνδεσμο.

START YOUR RISK-FREE REFUND NOW!

Getting your money back
doesn’t have to be confusing.

Since we get a share of the
refunded amount, our
elementary interest is
to get you the maximum
compensation possible.

Rest assured, we go
above and beyond to win.

Start now, and our experts
will get to work for you
right away!