Privacybeleid

De volgende inhoud is vertaald door DeepL. In geval van dubbelzinnigheid is de Engelse versie doorslaggevend. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via privacy@truckrefunds.com en ons personeel staat u graag te woord. Dank u voor uw begrip!

Wij bij GTC (GTC Invest Europe Kft. en onze gelieerde ondernemingen) zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Dit privacybeleid is van toepassing op de informatie en gegevens die worden verzameld door GTC als een controller, met inbegrip van de informatie verzameld op onze websites (www.truckrefunds.com of via andere kanalen zoals hieronder beschreven. Het beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot gebruik, toegang en correctie van uw persoonlijke informatie. Als u niet akkoord gaat met de in dit Privacybeleid beschreven gegevenspraktijken, dient u de Websites niet te gebruiken.

Wij werken dit Privacybeleid periodiek bij. Wijzigingen in het privacybeleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

We raden u aan dit Privacybeleid regelmatig door te nemen. Als u vragen hebt over dit privacybeleid of onze behandeling van de informatie die u ons verstrekt, kunt u ons schrijven per privacy@truckrefunds.com e-mail of per post GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Hongarije, t.a.v.: Privacy


1. Informatie die we verzamelen


Onze Inschrijvingsdienst

Wij gebruiken onze eigen Abonnementsdienst om webpagina's te bouwen die mensen kunnen bezoeken om meer te weten te komen over GTC. Informatie die wij verzamelen en beheren met gebruikmaking van de Abonnementsdienst voor onze eigen marketing behoort ons toe en wordt gebruikt, bekendgemaakt en beschermd in overeenstemming met dit Privacybeleid.


Wanneer u onze websites bezoekt

Het staat u vrij de Websites te verkennen zonder enige Persoonlijke Informatie over uzelf te verstrekken. Wanneer u de Websites bezoekt of zich registreert voor de Abonnementsdienst, vragen wij u Persoonlijke Gegevens over uzelf te verstrekken, en verzamelen wij Navigatiegegevens.


"Persoonlijke Informatie"

Dit betreft alle informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt en waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, waaronder contactinformatie, zoals uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, en andere informatie over uzelf of uw bedrijf. Persoonlijke Informatie kan ook informatie omvatten over transacties die u op de Websites aangaat, en informatie over u die op internet beschikbaar is, zoals van Facebook, LinkedIn, Twitter en Google, of openbaar beschikbare informatie die wij van dienstverleners verkrijgen.

Persoonlijke informatie omvat Navigatie-informatie wanneer dergelijke informatie direct of indirect een individu kan identificeren. Navigatie-informatie verwijst naar informatie over uw computer en uw bezoeken aan de Websites, zoals uw IP-adres, geografische locatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van het bezoek en bekeken pagina's. Behalve deze informatie verzamelen wij geen Gevoelige Informatie van u.


Logbestanden

Wanneer u door ons aangeboden inhoud bekijkt, verzamelen wij automatisch informatie over uw computerhardware en -software. Deze informatie kan bestaan uit uw IP adres, browser type, domeinnamen, internet service provider (ISP), de op onze site bekeken bestanden (b.v. HTML pagina's, afbeeldingen, etc.), besturingssysteem, clickstream data, toegangstijden en verwijzende website adressen. Deze informatie wordt door GTC gebruikt om algemene statistieken over het gebruik van de Websites te verstrekken. Voor deze doeleinden koppelen wij deze automatisch verzamelde gegevens aan Persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer.


Informatie die wij van derden verzamelen

Van tijd tot tijd kunnen wij Persoonsgegevens over u ontvangen van derden, waaronder partners waarmee wij co-branded diensten aanbieden of gezamenlijke marketingactiviteiten ontplooien, en publiekelijk beschikbare bronnen zoals social media websites.


Informatie over kinderen

De Websites zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 16 jaar, en wij verzamelen niet bewust of opzettelijk informatie over kinderen jonger dan 16 jaar Als u denkt dat wij informatie over een kind jonger dan 16 jaar hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@truckrefunds.com, zodat wij de informatie kunnen verwijderen.


2. Hoe gebruiken we de informatie die we verzamelen


Naleving van ons privacybeleid

We gebruiken de informatie die we verzamelen alleen in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Wij verkopen nooit persoonlijke informatie.

Wij zullen uw Persoonlijke Gegevens nooit verkopen aan derden.


Gebruik van Persoonlijke Informatie

Naast het gebruik dat elders in dit Privacybeleid is aangegeven, kunnen wij uw Persoonsgegevens gebruiken om:

  • uw browse-ervaring te verbeteren door de Websites te personaliseren en de Abonnementsdienst te verbeteren;
  • informatie of GTC-inhoud aan u te verzenden waarvan wij denken dat deze voor u van belang kan zijn per post, e-mail of op andere wijze en u marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot ons bedrijf;
  • het gebruik van onze diensten aan u promoten en promotie- en informatie-inhoud met u delen in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren;
  • aan andere bedrijven statistische informatie over onze gebruikers te verstrekken -- maar deze informatie zal niet worden gebruikt om een individuele gebruiker te identificeren;
  • informatie aan u te sturen over wijzigingen in onze Servicevoorwaarden, Privacybeleid (inclusief het Cookiebeleid), of andere wettelijke overeenkomsten
  • te voldoen aan wettelijke vereisten.

Wij kunnen, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners over een bepaald aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen geven wij uw Persoonsgegevens niet door aan de derde partij.


Rechtsgrond voor het verwerken van Persoonsgegevens (alleen bezoekers uit de EER)

Als u een bezoeker bent die zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") bevindt, is GTC de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming van GTC kan gecontacteerd worden op privacy@truckrefunds.com.

Onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie is afhankelijk van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Normaal gesproken zullen wij echter alleen persoonsgegevens van u verzamelen als wij uw toestemming daarvoor hebben, als wij de persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst met u uit te voeren of als de verwerking van de gegevens in ons gerechtvaardigd belang is en niet zwaarder weegt dan uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of uw fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen wij ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke informatie van u te verzamelen.

Als wij u vragen persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een contract met u uit te voeren, zullen wij dit op het betreffende moment duidelijk maken en u informeren of het verstrekken van uw persoonsgegevens al dan niet verplicht is (alsmede over de mogelijke gevolgen als u uw persoonsgegevens niet verstrekt). Evenzo, indien wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken op grond van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen wij u op het relevante moment duidelijk maken wat deze legitieme belangen zijn.


Gebruik van Navigatie-informatie

Wij gebruiken Navigatie-informatie om de Websites te exploiteren en te verbeteren. Wij kunnen Navigerende Informatie ook gebruiken, alleen of in combinatie met Persoonlijke Informatie, om u gepersonaliseerde informatie over GTC te verstrekken.


Klantengetuigenissen en opmerkingen

Wij plaatsen getuigenissen en opmerkingen van klanten op onze Websites, die Persoonlijke Informatie kunnen bevatten. We verkrijgen toestemming van elke klant via e-mail voordat we de naam en het getuigenis van de klant plaatsen.


Veiligheid van uw Persoonlijke Informatie

Wij gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw Persoonlijke Informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij beveiligen de door u verstrekte Persoonlijke Informatie op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaring. Alle Persoonlijke informatie wordt beschermd met behulp van passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen.


Sociale Media Functies

Onze Websites bevatten Sociale Media Functies, zoals de Facebook Vind ik leuk-knop en Widgets, zoals de Deel dit-knop of interactieve mini-programma's die op onze sites draaien. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u bezoekt op onze sites, en kunnen een cookie plaatsen om de functie goed te laten functioneren. Sociale mediafuncties en Widgets worden ofwel gehost door een derde partij of rechtstreeks op onze Websites gehost. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op deze functies. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid en andere beleidsregels van de bedrijven die ze aanbieden.


Externe Websites

Onze websites bevatten links naar andere websites. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van deze andere websites. Ons aanbod van dergelijke links betekent niet dat wij deze andere websites, hun inhoud, hun eigenaars of hun praktijken onderschrijven. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op deze andere websites, die onderworpen zijn aan hun privacy- en ander beleid.


Publieke forums

We bieden openbaar toegankelijke prikborden, blogs en gemeenschapsforums. Houd er rekening mee dat als u direct informatie vrijgeeft via onze openbare message boards, blogs of forums, deze informatie kan worden verzameld en gebruikt door anderen. Wij zullen alle informatie die u op de Websites hebt geplaatst corrigeren of verwijderen indien u daarom verzoekt, zoals beschreven in "Opting Out and Unsubsbing" hieronder.


Het bewaren van persoonlijke informatie

Hoe lang wij informatie die wij over u verzamelen bewaren, hangt af van het soort informatie. zoals hieronder nader wordt beschreven. Na die tijd zullen wij uw informatie ofwel verwijderen ofwel anonimiseren of, indien dit niet mogelijk is, zullen wij uw informatie veilig opslaan en isoleren van elk verder gebruik totdat verwijdering mogelijk is.

Wij bewaren de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer wij een voortdurende legitieme zakelijke reden hebben om dit te doen (bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen).

Wanneer wij geen lopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw Persoonlijke Informatie te verwerken, zullen wij de informatie veilig wissen of anonimiseren of, indien dit niet mogelijk is, uw Persoonlijke Informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is. Wij zullen deze informatie op een eerdere datum verwijderen als u daarom verzoekt, zoals beschreven in "Hoe krijgt u toegang tot en hoe beheert u uw Persoonsgegevens" hieronder.

Als u ervoor hebt gekozen marketingcommunicatie van ons te ontvangen, bewaren wij informatie over uw marketingvoorkeuren gedurende een redelijke periode vanaf de datum waarop u voor het laatst hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn in onze inhoud, producten of diensten, zoals wanneer u voor het laatst een e-mail van ons hebt geopend. Wij bewaren informatie afkomstig van cookies en andere trackingtechnologieën gedurende een redelijke periode vanaf de datum waarop dergelijke informatie werd aangemaakt.


3. Hoe delen we de informatie die we verzamelen


Dienstverleners

Wij maken gebruik van andere bedrijven en personen om diensten te verlenen aan bezoekers van onze Websites en onze klanten en gebruikers van de Abonnementsdienst en het kan voorkomen dat wij uw informatie met hen moeten delen om informatie, producten of diensten aan u te kunnen leveren. Voorbeelden hiervan zijn het verwijderen van repetitieve informatie uit prospectlijsten, het analyseren van gegevens of het uitvoeren van statistische analyses, het verlenen van marketingassistentie, het aanvullen van de informatie die u ons verstrekt om u beter van dienst te kunnen zijn, en het verlenen van klantenservice of ondersteuning. In alle gevallen waarin wij uw informatie delen met dergelijke agenten, eisen wij uitdrukkelijk dat de agent ons beleid inzake privacy en de behandeling van klantgegevens erkent en naleeft.


GTC-partners

Daarnaast kunnen wij gegevens delen met vertrouwde partners om contact met u op te nemen op basis van uw verzoek om dergelijke communicatie te ontvangen, om ons te helpen statistische analyses uit te voeren, of om klantenondersteuning te bieden. Het is dergelijke derde partijen verboden om uw Persoonlijke Informatie te gebruiken behalve voor deze doeleinden, en zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw informatie te handhaven.

Wij werken samen met vertrouwde derden om u te voorzien van co-marketing content waarvan wij denken dat deze relevant voor u kan zijn. Wanneer u met deze co-marketingpartners in zee gaat, vertellen we u met wie we gegevens delen en geven we een koppeling naar het privacybeleid van de co-marketingpartner, zodat u meer te weten kunt komen over hoe u zich kunt afmelden voor de communicatie van de partner. Deze co-marketingpartners zijn verplicht zich te houden aan ons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid.


Gezelschapsevenementen

Indien wij (of onze activa) worden overgenomen door een ander bedrijf, hetzij door fusie, overname, faillissement of anderszins, ontvangt dat bedrijf alle informatie die door GTC op de Websites en de Abonnementsdienst is verzameld. In dat geval wordt u via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze website op de hoogte gesteld van de verandering in eigendom, het gebruik van uw Persoonlijke Informatie en de keuzes die u mogelijk hebt met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie.


Verplichte openbaarmaking

Wij behouden ons het recht voor uw Persoonlijke informatie te gebruiken of openbaar te maken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien wij redelijkerwijs menen dat gebruik of openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken, of te voldoen aan een wet, gerechtelijk bevel of juridisch proces.


4. Internationale overdracht van informatie


Internationale overdracht binnen GTC's entiteiten

Om onze wereldwijde activiteiten te vergemakkelijken, dragen we informatie over aan Duitsland, Ierland of de Verenigde Staten en geven we toegang tot die informatie vanuit landen waar de aan GTC gelieerde entiteiten actief zijn voor de doeleinden die in dit beleid zijn beschreven.

Dit Privacybeleid is van toepassing, zelfs als wij Persoonlijke Informatie naar andere landen overdragen. Wij hebben passende voorzorgsmaatregelen genomen om te waarborgen dat uw Persoonlijke Informatie beschermd blijft. Wanneer wij informatie over u delen binnen en tussen de aan GTC gelieerde entiteiten, maken wij gebruik van standaard contractuele clausules voor gegevensbescherming, die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, en vertrouwen wij op het EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield Framework om de overdracht van informatie die wij verzamelen uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland te waarborgen.


Internationale doorgifte aan derden

Sommige van de in dit privacybeleid beschreven derde partijen, die op contractbasis diensten aan ons verlenen, zijn gevestigd in andere landen die mogelijk geen privacy- en gegevensbeschermingswetgeving hebben die gelijkwaardig is aan het land waarin u woont. Wanneer we informatie delen van klanten in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, maken we gebruik van de EU-VS en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Frameworks, door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules voor gegevensbescherming, bindende bedrijfsregels voor overdrachten aan gegevensverwerkers, of andere geschikte juridische mechanismen om de overdracht te waarborgen.


5. Cookies en soortgelijke technologieën


Cookies

GTC en haar partners gebruiken cookies of soortgelijke technologieën (zoals web beacons) om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen, en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. Om meer te weten te komen over hoe wij cookies gebruiken op onze websites en hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid (beschikbaar in de voettekst van onze website).


Advertising

Wij werken samen met een advertentienetwerk van derden om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze advertentienetwerk partner gebruikt cookies en web beacons om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze en andere websites om u gerichte reclame te bieden op basis van uw interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u gerichte advertenties aan te bieden, kunt u zich afmelden door hier te klikken: http://preferences.truste.com (of als u zich in de Europese Unie bevindt, door hier te klikken: http://www.youronlinechoices.eu). Let op: dit is niet opt-out u van geserveerd reclame. U zult generieke advertenties blijven ontvangen.


Tracking Technologieën van Derden

Het gebruik van cookies en web beacons door een tracking utility bedrijf wordt niet gedekt door ons Privacy Beleid of Cookie Beleid.


6. Hoe krijgt u toegang tot & controle over uw persoonlijke gegevens


Inzien, corrigeren en verwijderen van uw persoonlijke informatie

U hebt de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

  • U kunt verzoeken om inzage, correctie, updates of verwijdering van uw persoonlijke informatie.
  • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, ons vragen de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken of om portabiliteit van uw persoonlijke informatie vragen.
  • Als wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, dan kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij voor uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.
  • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke informatie. De contactgegevens voor de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada) zijn hier beschikbaar.)

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@truckrefunds.com of per post naar GTC Invest Europe Kft., 2161 Csomad, Levente u 14/a. Hongarije, ter attentie van: Privacy. Wij zullen binnen een redelijke termijn reageren op uw verzoek om uw informatie te wijzigen, te corrigeren of te wissen en u op de hoogte stellen van de actie die wij hebben ondernomen.


Anti-Spam Beleid

Ons beleid verbiedt het gebruik van de Abonnementsdienst voor het verzenden van ongevraagde commerciële e-mail in strijd met de toepasselijke wetgeving, en schrijft voor dat iedere e-mail die met gebruikmaking van de Abonnementsdienst wordt verzonden, een "opt-out"-mechanisme en andere vereiste informatie moet bevatten.


U kunt zich afmelden voor onze communicatie

U kunt zich afmelden voor onze marketingcommunicatie door te klikken op de link "afmelden" onderaan onze e-mails, door uw communicatievoorkeuren bij te werken, of door ons een e-mail te sturen privacy@truckrefunds.com of per post naar GTC Invest Europe Kft., 2161 Csomad, Levente u 14/a. Hongarije, ter attentie van: Privacy.

Klanten kunnen zich niet afmelden voor het ontvangen van transactie-e-mails in verband met hun account bij ons of de Abonnementsdienst.

 

Contact

Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO)
Gabor Balatoni
privacy@truckrefunds.com
GTC Invest Europe Kft.
2161 Csomad, Levente u 14/a. Hongarije