Ochrana osobných údajov

Nasledujúci obsah bol preložený na DeepL. V prípade nejasností má prednosť anglická verzia. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese privacy@truckrefunds.com a naši pracovníci vám radi pomôžu. Ďakujeme za pochopenie!

V spoločnosti GTC (GTC Invest Europe Kft. a našich pobočkách) sa zaväzujeme chrániť vaše súkromie. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na informácie a údaje, ktoré spoločnosť GTC zhromažďuje ako správca, vrátane informácií zhromaždených na našich webových stránkach (www.truckrefunds.com alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je opísané nižšie. Opisuje tiež vaše možnosti voľby týkajúce sa používania, prístupu a opravy vašich osobných údajov. Ak nesúhlasíte s postupmi spracovania údajov opísanými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, nemali by ste používať webové stránky.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne aktualizujeme. Všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov uverejníme na tejto stránke.

Vyzývame vás, aby ste tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolovali. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo nášho zaobchádzania s informáciami, ktoré nám poskytnete, napíšte nám e-mailom na privacy@truckrefunds.com alebo poštou GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Maďarsko, Attn: Privacy


1. Informácie, ktoré zhromažďujeme


Naše používanie predplatenej služby

Našu vlastnú službu predplatného používame na vytváranie webových stránok, ktoré môžu ľudia navštevovať, aby sa dozvedeli viac o spoločnosti GTC. Informácie, ktoré zhromažďujeme a spravujeme pomocou Služby predplatného na účely nášho vlastného marketingu, patria nám a používajú sa, zverejňujú a chránia v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.


Keď navštívite naše webové stránky

Môžete si slobodne prezerať Webové stránky bez toho, aby ste o sebe poskytli akékoľvek Osobné údaje. Keď navštívite Webové lokality alebo sa zaregistrujete na predplatenú službu, požadujeme, aby ste poskytli Osobné údaje o sebe, a zhromažďujeme Navigačné údaje.


"Osobné údaje"

Týmito údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete a ktoré vás osobne identifikujú, vrátane kontaktných údajov, ako je vaše meno, e-mailová adresa, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a ďalšie informácie o vás alebo vašej firme. Osobné údaje môžu zahŕňať aj informácie o akýchkoľvek transakciách, ktoré uskutočníte na webových stránkach, a informácie o vás, ktoré sú k dispozícii na internete, napríklad zo služieb Facebook, LinkedIn, Twitter a Google, alebo verejne dostupné informácie, ktoré získavame od poskytovateľov služieb.

Osobné údaje zahŕňajú navigačné informácie, ak tieto informácie môžu priamo alebo nepriamo identifikovať jednotlivca. Informácie o navigácii sa týkajú informácií o vašom počítači a vašich návštevách webových lokalít, ako je vaša IP adresa, geografická poloha, typ prehliadača, zdroj odkazu, dĺžka návštevy a zobrazené stránky. Okrem týchto informácií od vás nezhromažďujeme citlivé informácie.


Záznamové súbory

Keď si prezeráte nami poskytovaný obsah, automaticky zhromažďujeme informácie o hardvéri a softvéri vášho počítača. Tieto informácie môžu zahŕňať vašu IP adresu, typ prehliadača, názvy domén, poskytovateľa internetových služieb (ISP), súbory zobrazené na našej stránke (napr. stránky HTML, grafiku atď.), operačný systém, údaje o kliknutí, čas prístupu a adresy odkazujúcich webových stránok. Tieto informácie používa spoločnosť GTC na poskytovanie všeobecných štatistík týkajúcich sa používania webových stránok. Na tieto účely však tieto automaticky zhromažďované údaje spájame s osobnými údajmi, ako sú meno, e-mailová adresa, adresa a telefónne číslo.


Informácie, ktoré zhromažďujeme od tretích strán

Z času na čas môžeme získať Osobné údaje o vás zo zdrojov tretích strán vrátane partnerov, s ktorými ponúkame služby pod spoločnou značkou alebo sa zapájame do spoločných marketingových aktivít, a z verejne dostupných zdrojov, ako sú webové stránky sociálnych médií.


Informácie o deťoch

Webové stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov ani na ne nie sú zamerané a vedome ani úmyselne nezhromažďujeme informácie o deťoch mladších ako 16 rokov Ak sa domnievate, že sme zhromaždili informácie o dieťati mladšom ako 16 rokov, kontaktujte nás na adrese privacy@truckrefunds.com, aby sme mohli tieto informácie odstrániť.


2. Ako používame zhromaždené informácie


Podľa našich zásad ochrany osobných údajov

Zhromaždené informácie používame len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Osobné údaje nikdy nepredávame.

Vaše osobné údaje nikdy nepredáme žiadnej tretej strane.


Použitie osobných údajov

Podľa spôsobov použitia uvedených v iných častiach týchto Zásad ochrany osobných údajov môžeme vaše Osobné údaje použiť na:

  • zlepšenie vášho zážitku z prehliadania prostredníctvom personalizácie Webových stránok a na zlepšenie Služby predplatného;
  • zasielať vám informácie alebo obsah VOP, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, poštou, e-mailom alebo inými prostriedkami a zasielať vám marketingové oznámenia týkajúce sa nášho podnikania;
  • propagovať vám používanie našich služieb a zdieľať s vami propagačný a informačný obsah v súlade s vašimi komunikačnými preferenciami;
  • poskytovať iným spoločnostiam štatistické informácie o našich používateľoch - tieto informácie však nebudú použité na identifikáciu jednotlivých používateľov;
  • zasielať vám informácie týkajúce sa zmien našich zákazníckych podmienok, zásad ochrany osobných údajov (vrátane zásad používania súborov cookie) alebo iných právnych dohôd
  • splniť zákonné požiadavky.

Môžeme vás z času na čas kontaktovať v mene externých obchodných partnerov ohľadom konkrétnej ponuky, ktorá by vás mohla zaujímať. V takýchto prípadoch vaše osobné údaje tretej strane neprenášame.


Právny základ pre spracúvanie Osobných údajov (len pre návštevníkov EHP)

Ak ste návštevníkom nachádzajúcim sa v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "EHP"), spoločnosť GTC je správcom vašich osobných údajov. Úradníka pre ochranu údajov spoločnosti GTC môžete kontaktovať na adrese privacy@truckrefunds.com.

Náš právny základ na zhromažďovanie a používanie vyššie uvedených osobných údajov bude závisieť od príslušných osobných údajov a konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme. Obvykle však od vás budeme zhromažďovať osobné údaje len vtedy, ak na to máme váš súhlas, ak osobné údaje potrebujeme na plnenie zmluvy s vami alebo ak je spracovanie v našom oprávnenom záujme a neprevažujú nad ním vaše záujmy na ochranu údajov alebo základné práva a slobody. V niektorých prípadoch môžeme mať aj zákonnú povinnosť zhromažďovať od vás osobné údaje.

Ak vás požiadame o poskytnutie osobných údajov na splnenie zákonnej požiadavky alebo na plnenie zmluvy s vami, v príslušnom čase vám to jasne oznámime a informujeme vás, či je poskytnutie vašich osobných údajov povinné alebo nie (ako aj o možných dôsledkoch, ak svoje osobné údaje neposkytnete). Podobne, ak zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (alebo záujmov akejkoľvek tretej strany), v príslušnom čase vám objasníme, aké sú tieto oprávnené záujmy.


Použitie navigačných informácií

Navigačné informácie používame na prevádzku a zlepšovanie webových stránok. Navigačné informácie môžeme používať aj samostatne alebo v kombinácii s Osobnými údajmi, aby sme vám poskytli personalizované informácie o GTC.


Odkazy a pripomienky zákazníkov

Na našich Webových lokalitách uverejňujeme posudky a komentáre zákazníkov, ktoré môžu obsahovať Osobné údaje. Pred zverejnením mena zákazníka a jeho posudku získavame jeho súhlas prostredníctvom e-mailu.


Zabezpečenie vašich osobných údajov

Používame rôzne bezpečnostné technológie a postupy, ktoré pomáhajú chrániť vaše Osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Vami poskytnuté Osobné údaje zabezpečujeme na počítačových serveroch v kontrolovanom, bezpečnom prostredí, chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Všetky Osobné údaje sú chránené pomocou vhodných fyzických, technických a organizačných opatrení.


Funkcie sociálnych médií

Naše webové lokality obsahujú funkcie sociálnych médií, napríklad tlačidlo Páči sa mi to na Facebooku a widgety, napríklad tlačidlo Zdieľať toto alebo interaktívne miniprogramy, ktoré sa spúšťajú na našich webových lokalitách. Tieto funkcie môžu zhromažďovať vašu IP adresu, ktorú stránku na našich stránkach navštevujete, a môžu nastaviť súbor cookie, aby funkcia mohla správne fungovať. Funkcie sociálnych médií a widgety sú buď hostované treťou stranou, alebo sú hostované priamo na našich webových lokalitách. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa na tieto funkcie nevzťahujú. Vaša interakcia s týmito funkciami sa riadi zásadami ochrany osobných údajov a ďalšími zásadami spoločností, ktoré ich poskytujú.


Externé webové stránky

Naše webové lokality poskytujú odkazy na iné webové lokality. Nekontrolujeme a nezodpovedáme za obsah ani postupy týchto iných webových lokalít. Poskytnutie takýchto odkazov neznamená, že tieto iné webové lokality, ich obsah, vlastníkov alebo postupy schvaľujeme. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na tieto iné webové lokality, ktoré podliehajú akýmkoľvek zásadám ochrany osobných údajov a iným zásadám, ktoré môžu mať.


Verejné fóra

Ponúkame verejne prístupné diskusné fóra, blogy a komunitné fóra. Majte na pamäti, že ak priamo zverejníte akékoľvek informácie prostredníctvom našich verejných diskusných fór, blogov alebo fór, tieto informácie môžu zhromažďovať a používať iné osoby. Ak o to požiadate, opravíme alebo vymažeme všetky informácie, ktoré ste zverejnili na webových stránkach, ako je opísané v časti "Odhlásenie a zrušenie odberu" nižšie.


Uchovávanie osobných údajov

Ako dlho uchovávame informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, závisí od typu informácií. ako je podrobnejšie opísané nižšie. Po uplynutí tohto času vaše informácie buď vymažeme, alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné, potom vaše informácie bezpečne uložíme a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho použitia, kým nebude možné ich vymazať.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, uchovávame, ak máme na to trvalú oprávnenú obchodnú potrebu (napríklad ak je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd).

Keď nemáme žiadnu pretrvávajúcu legitímnu obchodnú potrebu spracúvať vaše Osobné údaje, bezpečne ich vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné, bezpečne uložíme vaše Osobné údaje a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, kým nie je možné ich vymazať. Ak o to požiadate, vymažeme tieto informácie skôr, ako je opísané v časti "Ako získať prístup & ku kontrole vašich osobných údajov" nižšie.

Ak ste sa rozhodli dostávať od nás marketingovú komunikáciu, uchovávame informácie o vašich marketingových preferenciách počas primeraného obdobia od dátumu, keď ste naposledy prejavili záujem o náš obsah, produkty alebo služby, napríklad keď ste naposledy otvorili e-mail od nás. Informácie získané zo súborov cookie a iných technológií sledovania uchovávame počas primeraného obdobia od dátumu vytvorenia takýchto informácií.


3. Ako zdieľame zhromaždené informácie


Poskytovatelia služieb

Na poskytovanie služieb návštevníkom našich webových lokalít a našim zákazníkom a používateľom predplatenej služby zamestnávame iné spoločnosti a osoby, s ktorými možno budeme musieť zdieľať vaše informácie, aby sme vám mohli poskytovať informácie, produkty alebo služby. Príkladom môže byť odstránenie opakujúcich sa informácií zo zoznamov záujemcov, analýza údajov alebo vykonávanie štatistických analýz, poskytovanie marketingovej pomoci, doplnenie informácií, ktoré nám poskytujete, s cieľom poskytnúť vám lepšie služby a poskytovanie zákazníckeho servisu alebo podpory. Vo všetkých prípadoch, keď zdieľame vaše informácie s takýmito sprostredkovateľmi, výslovne vyžadujeme, aby sprostredkovateľ uznal a dodržiaval naše zásady ochrany osobných údajov a zaobchádzania so zákazníckymi údajmi.


Partneri spoločnosti GTC

Okrem toho môžeme zdieľať údaje s dôveryhodnými partnermi, aby vás kontaktovali na základe vašej žiadosti o zasielanie takýchto správ, pomáhali nám vykonávať štatistické analýzy alebo poskytovať zákaznícku podporu. Takéto tretie strany majú zakázané používať vaše osobné údaje inak ako na tieto účely a sú povinné zachovávať dôvernosť vašich údajov.

Spolupracujeme s dôveryhodnými tretími stranami, aby sme vám poskytli spolumarketingový obsah, o ktorom si myslíme, že by pre vás mohol byť relevantný. Pri kontakte s týmito spolumarketingovými partnermi vás budeme informovať o tom, s kým zdieľame údaje, a poskytneme vám odkaz na zásady ochrany osobných údajov spolumarketingového partnera, aby ste sa mohli dozvedieť viac o tom, ako sa môžete odhlásiť z komunikácie tohto partnera. Títo spolumarketingoví partneri sú povinní dodržiavať naše zásady ochrany osobných údajov a ochrany údajov.


Firemné podujatia

Ak by nás (alebo náš majetok) získala iná spoločnosť, či už fúziou, akvizíciou, konkurzom alebo inak, táto spoločnosť by získala všetky informácie zhromaždené spoločnosťou GTC na webových lokalitách a v rámci služby predplatného. V takom prípade budete informovaní prostredníctvom e-mailu a/alebo výrazného oznámenia na našich webových stránkach o akejkoľvek zmene vlastníctva, použití vašich osobných údajov a možnostiach, ktoré môžete mať v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.


Nútené zverejnenie

Vyhradzujeme si právo použiť alebo zverejniť vaše Osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak sa odôvodnene domnievame, že ich použitie alebo zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv, ochranu vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb, vyšetrovanie podvodov alebo na splnenie zákona, súdneho príkazu alebo právneho postupu.


4. Medzinárodný prenos informácií


Medzinárodné prenosy v rámci subjektov spoločnosti GTC

Na uľahčenie našich globálnych operácií prenášame informácie buď do Nemecka, Írska alebo Spojených štátov amerických a umožňujeme prístup k týmto informáciám z krajín, v ktorých pôsobia subjekty pridružené k spoločnosti GTC, na účely opísané v týchto zásadách.

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia aj v prípade, že prenášame osobné údaje do iných krajín. Prijali sme primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré vyžadujú, aby vaše Osobné údaje zostali chránené. Keď zdieľame informácie o vás v rámci pridružených subjektov spoločnosti GTC a medzi nimi, využívame štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov, ktoré schválila Európska komisia, a spoliehame sa na rámec ochrany súkromia medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA na ochranu prenosu informácií, ktoré zhromažďujeme z Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska.


Medzinárodné prenosy tretím stranám

Niektoré tretie strany opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujú služby na základe zmluvy, majú sídlo v iných krajinách, ktoré nemusia mať rovnocenné zákony o ochrane súkromia a údajov ako krajina, v ktorej máte bydlisko. Keď zdieľame informácie o zákazníkoch v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, využívame rámce štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA, štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov schválené Európskou komisiou, záväzné podnikové pravidlá pre prenosy spracovateľom údajov alebo iné vhodné právne mechanizmy na zabezpečenie prenosu.


5. Cookies a podobné technológie


Súbory cookie

GTC a jej partneri používajú súbory cookie alebo podobné technológie (napríklad webové signály) na analýzu trendov, správu webovej lokality, sledovanie pohybu používateľov po webovej lokalite a zhromažďovanie demografických informácií o našej používateľskej základni ako celku. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie na našich webových stránkach a ako môžete spravovať svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie (k dispozícii v pätičke našej webovej stránky).


Reklamy

Partnerom našej reklamnej siete je tretia strana, ktorá spravuje našu reklamu na iných webových stránkach. Náš partner z reklamnej siete používa súbory cookie a webové signály na zhromažďovanie informácií o vašich aktivitách na tejto a iných webových stránkach, aby vám mohol poskytovať cielenú reklamu na základe vašich záujmov. Ak si neželáte, aby sa tieto informácie používali na účely zobrazovania cielených reklám, môžete sa odhlásiť kliknutím sem: http://preferences.truste.com (alebo ak sa nachádzate v Európskej únii, kliknutím sem: http://www.youronlinechoices.eu). Upozorňujeme, že tým sa neodhlásite zo zobrazovania reklamy. Všeobecné reklamy sa vám budú zobrazovať aj naďalej.


Technológie sledovania tretích strán

Na používanie súborov cookie a webových majákov akoukoľvek spoločnosťou poskytujúcou sledovacie služby sa nevzťahujú naše zásady ochrany osobných údajov ani zásady používania súborov cookie.


6. Ako získať prístup k vašim osobným údajom a ich kontrole


Prehliadanie, oprava a odstránenie vašich osobných údajov

Máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

  • Môžete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, aktualizáciu alebo vymazanie.
  • Môžete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov alebo požiadať o prenosnosť vašich osobných údajov.
  • Ak sme vaše osobné údaje zhromažďovali a spracúvali s vaším súhlasom, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu neovplyvní zákonnosť akéhokoľvek spracovania, ktoré sme vykonali pred vaším odvolaním, ani neovplyvní spracovanie vašich osobných údajov vykonávané na základe iných zákonných dôvodov spracovania, ako je súhlas.
  • Máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov v súvislosti s naším zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov. Kontaktné údaje na orgány na ochranu údajov v EHP, Švajčiarsku a niektorých neeurópskych krajinách (vrátane USA a Kanady) sú k dispozícii zde.)
.

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás na adrese privacy@truckrefunds.com alebo poštou na adrese GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Hungary, Attention: Ochrana osobných údajov. Na vašu žiadosť o zmenu, opravu alebo vymazanie vašich údajov odpovieme v primeranej lehote a oznámime vám prijaté opatrenia.


Zásady boja proti spamu

Naše zásady zakazujú používanie služby predplatného na zasielanie nevyžiadaných komerčných e-mailov v rozpore s platnými zákonmi a vyžadujú, aby každý e-mail odoslaný pomocou služby predplatného obsahoval mechanizmus "opt-out" a ďalšie požadované informácie.


Ak chcete zrušiť odber našej komunikácie

Z našej marketingovej komunikácie sa môžete odhlásiť kliknutím na odkaz "odhlásiť", ktorý sa nachádza na konci našich e-mailov, aktualizáciou svojich komunikačných preferencií alebo zaslaním e-mailu na adresu privacy@truckrefunds.com alebo poštou na adresu GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Hungary, Attention:

Zákazníci nemôžu odmietnuť zasielanie transakčných e-mailov súvisiacich s ich účtom u nás alebo so službou predplatného.

 

Kontakt

Osoba zodpovedná za ochranu údajov (DPO)
Gabor Balatoni
privacy@truckrefunds.com
GTC Invest Europe Kft.
2161 Csomad, Levente u 14/a. Maďarsko