Pogoji uporabe

To spletno mesto upravlja:
GTC Invest Europe Kft.
2161 Csomad, Levente u 14/a.
Madžarska
Številka DDV: HU26684974
Registracija podjetja: 13-09-198680
Pravni zastopnik: Gabor Balatoni
E-pošta: info@truckrefunds.com

Naslednjo vsebino je prevedel DeepL. V primeru nejasnosti prevlada angleška različica. Če imate kakršnakoli vprašanja, nas kontaktirajte na privacy@truckrefunds.com in naše osebje vam bo z veseljem pomagalo. Hvala za razumevanje!

GTC Invest Europe Kft. ("GTC") upravlja vsako spletno mesto ("spletno mesto"), ki je povezano s temi pogoji uporabe, da bi zagotovil spletni dostop do informacij o družbi GTC ter storitvah in priložnostih, ki jih ponujamo.

Z dostopom do spletnega mesta in njegovo uporabo se strinjate s temi pogoji uporabe.

GTC si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te Pogoje uporabe, ne da bi vas o tem predhodno obvestil. Vaša uporaba spletnega mesta po vsaki taki spremembi pomeni, da se strinjate z upoštevanjem in zavezanostjo tem spremenjenim pogojem uporabe. Zadnji datum, ko so bili ti Pogoji uporabe spremenjeni, je naveden spodaj.


1. Dovoljena uporaba spletnega mesta

Spletno mesto in informacije, zapise, slike in/ali druga dela, ki jih vidite, slišite ali kako drugače doživite na spletnem mestu (posamično ali skupaj "vsebina"), lahko uporabljate izključno v nekomercialne, osebne namene in/ali za spoznavanje izdelkov in storitev družbe GTC ter izključno v skladu s temi Pogoji uporabe.


2. Prepovedana uporaba spletnega mesta

Z dostopom do spletnega mesta se strinjate, da ne boste:

 • uporabljali spletnega mesta v nasprotju s temi Pogoji uporabe;
 • ne boste kopirali, spreminjali, ustvarjali izvedenih del, izvajali povratnega inženiringa ali povratnega sestavljanja spletnega mesta ali kako drugače poskušali odkriti izvorno kodo ali to omogočili tretji osebi;
 • Prodajati, dodeljevati, podlicencirati, distribuirati, komercialno izkoriščati, podeliti zavarovanje ali kako drugače prenesti katero koli pravico do vsebine ali storitve ali jo dati na voljo tretji osebi na kakršen koli način;
 • uporaba ali zagon katerega koli avtomatiziranega sistema, med drugim tudi "robotov", "pajkov" ali "bralnikov brez povezave", ki dostopa do spletnega mesta na način, ki v danem časovnem obdobju pošlje strežnikom družbe GTC več sporočil z zahtevami, kot jih lahko človek razumno ustvari v istem obdobju z uporabo običajnega spletnega brskalnika;
 • uporaba spletnega mesta na kakršen koli način, ki poškoduje, onemogoči, preobremeni ali okvari katero koli spletno mesto družbe GTC ali ovira uporabo in uživanje spletnega mesta s strani katere koli druge stranke;
 • zrcaljenja ali okvirjanja spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela na katerem koli drugem spletnem mestu ali spletni strani.
 • skušate pridobiti nepooblaščen dostop do spletnega mesta;
 • Dostopati do spletnega mesta na kakršen koli način, razen prek vmesnika, ki ga za dostop do spletnega mesta zagotavlja družba GTC;
 • uporabe spletnega mesta v kakršen koli namen ali na kakršen koli način, ki je nezakonit ali prepovedan s to pogodbo.

Katera koli nepooblaščena uporaba katere koli vsebine ali spletnega mesta lahko krši zakone o patentih, avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in druge zakone.


3. Avtorske pravice in blagovne znamke

Strani temeljijo na lastniški tehnologiji družbe GTC in vključujejo vsebino. Spletno mesto je zaščiteno z veljavnimi zakoni o intelektualni lastnini in drugimi zakoni, vključno z zakoni o blagovnih znamkah in avtorskih pravicah. Spletno mesto, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine na spletnem mestu, pripada in je last družbe GTC ali njenih morebitnih dajalcev licenc. Družba GTC je lastnik in obdrži vse avtorske pravice na vsebini. Razen v primerih, ki so na spletnem mestu za določeno vsebino posebej dovoljeni, vsebine ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, spreminjati, objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, izvajati ali distribuirati na kakršen koli način in strinjate se, da vsebine ali spletnega mesta v celoti ali delno ne boste spreminjali, najemali, dajali v zakup, posojali, prodajali, distribuirali, prenašali, oddajali ali ustvarjali izpeljank na podlagi vsebine ali spletnega mesta na kakršen koli način. TruckRefunds.com in TruckCartelRefunds.com, logotipi in druge znamke, ki jih občasno uporablja družba GTC, so blagovne znamke in last družbe GTC. Videz, postavitev, barvna shema in oblikovanje spletnih strani TruckRefunds.com in TruckCartelRefunds.com so zaščiteni trgovski znaki. Družba GTC lahko brez plačila ali pogojev uporabi in vključi v spletno mesto ali storitev GTC vse predloge ali druge povratne informacije, ki jih posredujete.


4. Informacije in gradiva, ki jih objavite ali zagotovite

Izjavljate, da imate vse pravice, naslove in interese za gradiva, ki jih objavite na spletnem mestu ali zagotovite družbi GTC ("gradiva"), med drugim tudi vsa soglasja, pooblastila, sprostitve, dovoljenja ali licence katere koli tretje osebe (na primer, vendar ne omejeno na sprostitve v zvezi s pravicami do zasebnosti ali javnosti), ki so potrebni za zagotavljanje, objavo, nalaganje, vnos ali predložitev gradiv, in da z objavo takšnih gradiv ne kršite ali pomenite kršitve katerega koli patenta, avtorske pravice, blagovne znamke, poslovne skrivnosti, pravice do zasebnosti, pravice do publicitete, moralnih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, ki jih priznava katera koli veljavna jurisdikcija katere koli osebe ali subjekta, ali kako drugače kršite katero koli pogodbo s katero koli drugo osebo ali subjektom. Poleg tega izjavljate in zagotavljate, da ste tisti, za kogar se izdajate, da niste predložili izmišljenih, lažnih ali netočnih podatkov o sebi in da so vsi podatki v objavljenih gradivih resnični ter da so vaše lastno delo ali delo, za katerega ste pooblaščeni, in da objavljena gradiva ne vsebujejo groženj, nadlegovanja, obrekovanja, neresnic, obrekovanja, žaljivega, obscenega ali pornografskega materiala ali drugega materiala, ki bi kršil kateri koli drug veljavni zakon ali predpis. Strinjate se, da ne boste zavestno in z namenom goljufije posredovali materialnih in zavajajočih informacij. Zagotavljate, da gradivo, ki ga posredujete, ne krši teh pogojev uporabe.


5. Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Povezave na spletnem mestu na spletna mesta ali informacije tretjih oseb so na voljo izključno v vaše udobje. Če uporabite te povezave, boste zapustili spletno mesto. Takšne povezave ne pomenijo, da družba GTC potrjuje, sponzorira ali priporoča tretjo osebo, spletno mesto tretje osebe ali informacije na njem. Družba GTC ni odgovorna za razpoložljivost takih spletnih mest. Družba GTC ni odgovorna za takšna spletna mesta ali vsebino na njih. Če uporabite povezave do spletnih mest povezanih družb ali ponudnikov storitev družbe GTC, zapustite spletno mesto in za vas veljajo pogoji uporabe in politika zasebnosti, ki veljajo za ta spletna mesta.


6. Prenos datotek

GTC ne more zagotoviti in ne jamči, da datoteke, ki so na voljo za prenos prek spletnega mesta, ne bodo okužene s programskimi virusi ali drugo škodljivo računalniško kodo, datotekami ali programi.


7. Izjava o zavrnitvi odgovornosti; omejitve odgovornosti

GTC IN NJEGOVI DOBAVITELJI STORITEV, LICENCIONARJI IN DOBAVITELJI NE PREDSTAVLJAJO IZJAV o primernosti, zanesljivosti, dostopnosti, pravočasnosti, varnosti ali točnosti spletnega mesta ali njegove vsebine za kakršen koli namen. V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SO VSE TAKE INFORMACIJE, PROGRAMSKA OPREMA, STORITVE IN POVEZANA GRAFIKA ZAGOTOVLJENI "TAKŠNI, KOT SO", BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE ALI POGOJA. GTC IN NJEGOVI PONUDNIKI STORITEV, DAJALCI LICENC IN DOBAVITELJI S TEM ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA IN POGOJE V ZVEZI S SPLETNIM MESTOM IN VSEBINO, VKLJUČNO Z VSEMI IMPLICITNIMI JAMSTVI ALI POGOJI GLEDE PRODAJLJIVOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, NASLOVA IN NEKRŠITVE PRAVIC. NOBENA IZJAVA ALI INFORMACIJA, USTNA ALI PISNA, PRIDOBLJENA OD DRUŽBE GTC NA KAKRŠEN KOLI NAČIN ALI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, NE USTVARJA NOBENEGA JAMSTVA, KI NI IZRECNO IN IZRECNO NAVEDENO V TEJ POGODBI. VSEBINA LAHKO VKLJUČUJE NEPRAVILNOSTI ALI TIPOGRAFSKE NAPAKE.

Kot je to v največji možni meri dovoljeno z veljavno zakonodajo, družba GTC IN NJIHOVI DOBAVITELJI STORITEV, LICENCIONARJI ALI DOBAVITELJI V nobenem primeru ne odgovarjajo za kakršno koli neposredno, posredno, odškodninsko, nenadomestljivo, posebno, posledično ali pogojno škodo, VZORČNO ALI DRUGO VRSTO ŠKODE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO, ŠKODO ZARADI KRITJA ALI IZGUBE UPORABE, PODATKOV, PRIHODKOV ALI DOBIČKA, KI IZHAJA IZ UPORABE ALI DELOVANJA SPLETNEGA MESTA ALI JE Z NJO KAKOR KOLI POVEZANA, Z ZAMUDO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE SPLETNEGA MESTA ALI ZA KATERO KOLI VSEBINO ALI KAKO DRUGAČE IZHAJA IZ UPORABE SPLETNEGA MESTA, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJI NA POGODBI, DELIKTU, MALOMARNOSTI, STROGI ODGOVORNOSTI, NEUSPEHU KATEREGA KOLI OMEJENEGA PRAVNEGA SREDSTVA PRI DOSEGANJU NJEGOVEGA BISTVENEGA NAMENA ALI KAKO DRUGAČE, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA GTC ALI KATERI KOLI NJEN DOBAVITELJ OBVEŠČEN O MOŽNOSTI NASTANKA ŠKODE. Ker nekatere države/pravosodja ne dopuščajo izključitve ali omejitve odgovornosti za posledično ali nenadno škodo, zgornja omejitev morda ne velja za vas.

Če se ne glede na druge pogoje te pogodbe ugotovi, da ima družba GTC kakršno koli odgovornost do vas ali tretje osebe za kakršno koli izgubo, škodo ali poškodbo, se strinjate, da je skupna odgovornost družbe GTC in njenih uradnikov, DIREKTORJEV, MENEDŽERJEV, ZAPOSLENIH, PRIDRUŽENIH PODJETIJ, ZASTOPNIKOV, IZVAJALCEV, PONUDNIKOV STORITEV, DAJALCEV LICENC ALI DOBAVITELJEV JE V VSEH PRIMERIH OMEJENA NA STO DOLARJEV.


8. Povračilo škode

Razumete in se strinjate, da ste osebno odgovorni za svoje vedenje na spletnem mestu. Strinjate se, da boste družbo GTC, njene matične družbe, hčerinske družbe, povezane družbe, skupne podjetnike, poslovne partnerje, izdajatelje licenc, zaposlene, zastopnike in katere koli tretje osebe, ki zagotavljajo informacije, razbremenili vseh zahtevkov, izgub, izdatkov, škode in stroškov (med drugim vključno z neposredno, naključno, posledično, zgledno in posredno škodo) ter razumnih odvetniških stroškov, ki izhajajo iz vaše uporabe, zlorabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta ali vsebine ali iz kakršne koli vaše kršitve teh pogojev uporabe.


9. Zasebnost

Za vašo uporabo spletnega mesta velja pravilnik o zasebnosti družbe GTC, ki je na voljo v spodnjem delu našega spletnega mesta.


10. Splošne določbe

 1. Vseživljenjska pogodba / brez odpovedi. Ti pogoji uporabe predstavljajo celoten sporazum strank glede predmeta te pogodbe. Nobena odpoved družbe GTC kakršni koli kršitvi ali neizpolnitvi obveznosti iz teh pogojev se ne šteje kot odpoved predhodni ali poznejši kršitvi ali neizpolnitvi obveznosti.
 2. Popravek napak in netočnosti. Vsebina lahko vsebuje tipkarske napake ali druge napake ali netočnosti in morda ni popolna ali aktualna. Družba GTC si zato pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila popravi morebitne napake, netočnosti ali opustitve ter spremeni ali posodobi vsebino. Vendar družba GTC ne jamči, da bodo napake, netočnosti ali opustitve odpravljene.
 3. Izvrševanje / izbira prava / izbira foruma. Če pristojno sodišče ugotovi, da je kateri koli del teh pogojev uporabe neveljaven ali neizvršljiv, to ne vpliva na nobeno drugo določbo teh pogojev uporabe, ki ostanejo v polni veljavi. Vse spore v zvezi s temi Pogoji uporabe, politiko zasebnosti družbe GTC, vašo uporabo spletnega mesta, katerega koli drugega spletnega mesta družbe GTC ali vsebine ureja in razlaga madžarska zakonodaja, razen prodajnega prava ZN, brez upoštevanja kolizijskih določb. Strinjate se, da je v primeru kakršnega koli spora, ki izhaja iz teh pogojev uporabe, politike zasebnosti družbe GTC, vaše uporabe spletnega mesta, katerega koli drugega spletnega mesta družbe GTC ali vsebine ali je z njo povezan, pristojno in krajevno pristojno izključno okrožno sodišče v okrožju Pest na Madžarskem.

Poslednja revizija: 02.03.2021

Copyright 2022 GTC. Vse pravice pridržane


Obtožbe o kršitvi avtorskih pravic


ObvestilaDMCA

GTC spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih in od svojih uporabnikov zahtevamo, da ravnajo enako. Družba GTC lahko po lastni presoji začasno prekine dostop ali ukine račune uporabnikov, ki kršijo pravice intelektualne lastnine drugih.

Če menite, da je bilo vaše delo na spletnem mestu družbe GTC kopirano na način, ki pomeni kršitev, zastopniku družbe GTC za avtorske pravice zagotovite naslednje informacije.


Kontaktirajte družbo GTC

Zastopnika za avtorske pravice družbe GTC za obveščanje o kršitvah avtorskih pravic na tej spletni strani ali v zvezi z njo ("obvestila") lahko dosežete tako, da pošljete e-pošto na naslov copyright@truckrefunds.com ali pošljete pismo na: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Madžarska.


Predložitev obvestila

Da bi bilo obvestilo učinkovito, mora vsebovati naslednje:

 1. fizični ali elektronski podpis osebe, ki je pooblaščena, da deluje v imenu imetnika izključne pravice, ki je domnevno kršena ("pritožnik");
 2. Identifikacija avtorsko zaščitenega dela, ki naj bi bilo kršeno, ali, če eno obvestilo zajema več avtorsko zaščitenih del na enem spletnem mestu, reprezentativni seznam takih del na tem mestu;
 3. Identifikacija gradiva, ki naj bi bilo predmet kršitve ali kršiteljske dejavnosti in ki ga je treba odstraniti ali onemogočiti dostop do njega, ter informacije, ki zadostujejo, da lahko družba GTC poišče gradivo;
 4. informacije, ki zadostujejo, da lahko družba GTC stopi v stik s pritožnikom, kot so naslov, telefonska številka in, če je na voljo, naslov elektronske pošte, na katerem je mogoče stopiti v stik s pritožnikom;
 5. izjavo, da je stranka, ki se pritožuje, v dobri veri prepričana, da lastnik avtorskih pravic, njegov zastopnik ali zakon ne dovoljuje uporabe gradiva na sporni način, in
 6. izjavo, da so informacije v obvestilu točne, in pod kaznijo krive prisege, da je stranka, ki se pritožuje, pooblaščena delovati v imenu lastnika izključne pravice, ki je domnevno kršena.

Prejem obvestila

Po prejemu pisnega obvestila, ki vsebuje informacije iz točk (a) do (f):

 1. GTC bo odstranil ali onemogočil dostop do gradiva, ki naj bi bilo predmet kršitve;
 2. GTC bo pisno obvestilo posredoval domnevnemu kršitelju ("domnevni kršitelj");
 3. GTC bo sprejel razumne ukrepe za takojšnje obvestilo domnevnega kršitelja, da je odstranil ali onemogočil dostop do gradiva.

Obvestilo o nasprotni kršitvi

Napadeni kršitelj lahko predloži nasprotno obvestilo, s katerim izpodbija trditev o domnevni kršitvi. Da bi bilo nasprotno obvestilo učinkovito, mora biti pisno sporočilo, posredovano zastopniku družbe GTC za avtorske pravice, ki vsebuje predvsem naslednje:

 1. fizični ali elektronski podpis domnevnega kršitelja;
 2. identifikacijo gradiva, ki je bilo odstranjeno ali do katerega je bil onemogočen dostop, in lokacijo, na kateri je bilo gradivo objavljeno, preden je bilo odstranjeno ali dostop do njega onemogočen;
 3. izjava pod kaznijo krive prisege, da je domnevni kršitelj v dobri veri prepričan, da je bilo gradivo odstranjeno ali onemogočeno zaradi napake ali napačne identifikacije gradiva, ki naj bi bilo odstranjeno ali onemogočeno;
 4. Imenom, naslovom in telefonsko številko domnevnega kršitelja ter izjavo, da se domnevni kršitelj strinja s pristojnostjo zveznega okrožnega sodišča za sodni okraj, v katerem je naslov domnevnega kršitelja, ali če je naslov domnevnega kršitelja zunaj Združenih držav, za kateri koli sodni okraj, v katerem je mogoče najti družbo GTC, in da bo domnevni kršitelj sprejel sodno vročitev od osebe, ki je poslala obvestilo, ali od zastopnika te osebe.

Prejem nasprotnega obvestila

Po prejemu nasprotnega obvestila, ki vsebuje informacije, opisane v točkah (a) do (d) zgoraj:

 1. GTC bo stranki, ki se je pritožila, nemudoma poslala kopijo nasprotnega obvestila;
 2. GTC bo obvestil pritožnika, da bo v desetih (10) delovnih dneh nadomestil odstranjeno gradivo ali prenehal onemogočati dostop do njega;
 3. GTC bo odstranjeno gradivo nadomestil ali prenehal onemogočati dostop do gradiva v desetih (10) do štirinajstih (14) delovnih dneh po prejemu nasprotnega obvestila, če zastopnik za avtorske pravice družbe GTC od pritožnika ni prejel obvestila, da je bila vložena tožba za izdajo sodnega naloga za prepoved domnevnemu kršitelju, da bi se ukvarjal s kršitvami v zvezi z gradivom v omrežju ali sistemu družbe GTC.