Pogoji uporabe

 

Naša politika privatnosti je trenutno v Vaši državi dostopna le preko online prevajalca.
V primeru nejasnosti in dvomov, pošljite email na: privacy@truckrefunds.com, Z veseljem se Vam povratno javimo in odgovorimo na Vaša vprašanja.

 

GTC Invest Europe Kft. ("GTC") upravlja vsako spletno mesto ("Spletno mesto"), ki je povezano s temi pogoji uporabe za zagotavljanje spletnega dostopa do informacij o GTC in storitvah in priložnostih, ki jih ponujamo.

Z dostopom in uporabo spletnega mesta se strinjate s temi pogoji uporabe.

GTC si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje uporabe brez predhodnega obvestila. Vaša uporaba spletnega mesta po takšnih spremembah pomeni, da se strinjate, da boste upoštevali te pogoje uporabe kot spremenjene. Zadnji datum revidiranja teh pogojev uporabe je naveden spodaj.

 

1. Dovoljena uporaba spletnega mesta

 

Spletno mesto in podatke, zapise, slike in / ali druga dela, ki jih vidite, slišite ali kako drugače doživite na spletnem mestu (posamično ali skupaj, "vsebina"), lahko uporabljate izključno za svoje nekomercialne, osebne namene in / ali spoznati izdelke in storitve GTC in izključno v skladu s temi pogoji uporabe.

 

2. Prepovedana uporaba spletnega mesta

 

Z dostopom do spletnega mesta se strinjate, da ne boste:

  • Uporabite spletno mesto v nasprotju s temi pogoji uporabe;
  • Kopirajte, spreminjajte, ustvarjajte izpeljano delo s spletnega mesta, obrnite inženir ali obrnite sestavljanje spletnega mesta ali kako drugače poskusite odkriti katero koli izvorno kodo ali dovolite, da to stori katera koli tretja oseba;
  • Prodaja, dodelitev, podlicenca, distribucija, komercialno izkoriščanje, dodelitev varnostnega deleža ali na kakršen koli način prenos kakršne koli pravice v vsebino ali storitev tretji osebi ali njihovo dostopnost na kakršen koli način;
  • Uporaba ali zagon katerega koli avtomatiziranega sistema, vključno z neomejenimi roboti, "pajki" ali "bralci brez povezave", ki dostopa do spletnega mesta na način, da na strežnike GTC v določenem obdobju pošlje več sporočil o zahtevah kot človek lahko smiselno ustvarijo v istem obdobju z običajnim spletnim brskalnikom;
  • Uporabite spletno mesto na kakršen koli način, ki škoduje, onemogoča, preobremeni ali škodi spletnemu mestu GTC ali posega v uporabo in uživanje spletnega mesta s strani katere koli druge strani;
  • Zrcali ali uokviri spletno mesto ali kateri koli njegov del na katerem koli drugem spletnem mestu ali spletni strani.
  • Poskus pridobitve nepooblaščenega dostopa do spletnega mesta;
  • Do spletnega mesta dostopajte na kakršen koli drug način kot prek vmesnika, ki ga ponuja GTC za uporabo pri dostopu do spletnega mesta;
  • Uporabite spletno mesto za kakršne koli namene ali na kakršen koli način, ki je nezakonit ali prepovedan s to pogodbo.

Vsaka nepooblaščena uporaba katere koli vsebine ali spletnega mesta lahko krši patentne, avtorske pravice, blagovne znamke in druge zakone.

 

3. Avtorske pravice in blagovne znamke

 

Spletno mesto temelji na lastniški tehnologiji GTC in vključuje Vsebino. Spletno mesto je zaščiteno z veljavnimi zakoni o intelektualni lastnini in drugimi zakoni, vključno z zakoni o blagovnih znamkah in avtorskih pravicah. Spletno mesto, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine na spletnem mestu, je last GTC ali njegovih dajalcev licenc (če obstajajo). GTC je lastnik in pridržuje vse avtorske pravice v vsebini. Razen če je na spletnem mestu izrecno dovoljeno določeno vsebino, vsebine ni mogoče na kakršen koli način kopirati, reproducirati, spreminjati, objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, izvajati ali distribuirati in se strinjate, da ne boste spreminjali, izposojali, dajali v zakup, posojati, prodajati, distribuirati, prenašati, predvajati ali ustvarjati izvedena dela na podlagi vsebine ali spletnega mesta, v celoti ali delno, na kakršen koli način. TruckRefunds.com in TruckCartelRefunds.com, logotipi in druge znamke, ki jih občasno uporablja GTC, so blagovne znamke in last GTC-ja. Videz, postavitev, barvna shema in zasnova spletnega mesta TruckRefunds.com in TruckCartelRefunds.com sta zaščitena trgovska obleka. GTC lahko uporabi in vključi v spletno mesto ali v storitev GTC vse predloge ali druge povratne informacije, ki jih posredujete, brez plačila ali pogoja.

 

4. Informacije in materiali, ki jih objavljate ali posredujete

 

Izjavljate, da imate vse pravice, naslov in zanimanje za materiale, ki jih objavljate na spletnem mestu ali jih posredujete GTC ("Gradivo"), vključno s kakršnim koli soglasjem, pooblastilom, izdajo, odobritvijo ali licenco katere koli tretje osebe (npr. kot, vendar ni omejeno na kakršno koli objavo, povezano s pravicami do zasebnosti ali obveščanja javnosti), ki so potrebne za zagotavljanje, objavo, nalaganje, vnos ali predložitev gradiva, in tako, da objavljanje takšnih materialov ne krši ali pomeni kršitve katerega koli patenta, avtorskih pravic blagovna znamka, poslovna skrivnost, pravica do zasebnosti, pravica do obveščenosti, moralne pravice ali druge pravice intelektualne lastnine, ki jih priznava vsaka veljavna jurisdikcija katere koli osebe ali subjekta, ali kako drugače pomenijo kršitev katerega koli sporazuma s katero koli drugo osebo ali subjektom. Nadalje izjavljate in jamčite, da ste takšni, za katere pravite, da ste, da niste predložili izmišljenih, lažnih ali netočnih podatkov o sebi in da so vse informacije, ki jih vsebujejo objavljena gradiva, resnične in vaše delo ali delo, ki ste ga pooblaščeni za oddajo in da objavljeno gradivo ne vsebuje groženj, nadlegovanja, klevetanja, lažnega, obrekovalnega, žaljivega, nespodobnega ali pornografskega, materialnega ali drugega gradiva, ki bi kršilo katero koli drugo veljavno zakonodajo ali predpis. Strinjate se, da ne boste zavestno in z namenom goljufije posredovali materialnih in zavajajočih informacij. Izjavljate in jamčite, da materiali, ki jih dobavljate, ne kršijo teh pogojev uporabe.

 

5. Povezave do spletnih mest tretjih oseb

 

Povezave na spletnem mestu do spletnih mest ali informacij tretjih oseb so na voljo samo kot udobje za vas. Če uporabite te povezave, boste zapustili spletno mesto. Takšne povezave ne pomenijo ali ne pomenijo odobritve, sponzorstva ali priporočila GTC tretje osebe, spletnega mesta tretje osebe ali tamkajšnjih informacij. GTC ne odgovarja za razpoložljivost takšnih spletnih strani. GTC ni odgovoren za nobeno takšno spletno mesto ali vsebino na njem. Če uporabljate povezave do spletnih strani podružnic GTC-ja ali ponudnikov storitev, boste zapustili spletno mesto in zanj bodo veljali pogoji uporabe in politika zasebnosti, ki veljajo za ta spletna mesta.

 

6. Prenos datotek

 

GTC ne more in ne jamči ali jamči, da bodo datoteke, ki so na voljo za prenos prek spletnega mesta, brez okužbe s programskimi virusi ali drugo škodljivo računalniško kodo, datotekami ali programi.

 

7. odpovedi odgovornosti; Omejitve odgovornosti

 

DOBAVITELJI GTC IN NJIHOVIH STORITEV, DOVOLJENCI IN DOBAVITELJI NE PREDSTAVLJAJO O PRIMERNOSTI, ZANESLJIVOSTI, RAZPOLOŽLJIVOSTI, ČASOVNICI, VARNOSTI ALI VSEBNOSTI MESTA ALI VSEBINA NAMENE. DO NAJVEČEGA DOLOČILA, KI GA UPORABLJA VELJAVNO ZAKONODOST, VSE TAKŠNE INFORMACIJE, PROGRAMSKA OPREMA, SERVIS IN S tem povezane GRAFIKE SE zagotavljajo "KOT JE" BREZ GARANCIJE ALI POGOJI KOLIKO VRSTE. DOBAVITELJI GTC IN NJIHOVIH STORITEV, DOVOLJENCI IN DOBAVITELJI TUKAJ RAZPRODJAJO VSEH GARANCIJ IN POGOJEV KAKRŠNEGA VZDRŽEVANJA S STRANI IN VSEBINE, VKLJUČNO Z VSEH IZVAJANIH JAMSTEV ALI POGOJI TRGOVANJA, FITNITELNOSTI ZA FITNICO FILMARNOSTI IN PISANJA. NI NOBENE IZJAVE ALI INFORMACIJ, ČE JE ORALNO ALI PISNO, PRIDOBLJENO GTC V KOLIKOJEM POMEMBU ALI MASI, NE POSTOJI NEKATERIH GARANCIJ, KI NISO IZRASNO IN EKSPLICITNO NASTAVLJENI V TEJ DOGOVORU. VSEBINA LAHKO VKLJUČUJE NEPRAVILNOSTI ALI TIPOGRAFSKE NAPAKE.

 

DO NAJVIŠJE DOVOLJENE Z UPORABLJENIM ZAKONOM, NI V PRIMERJU NOBENI GTC IN NJIHOVI PONUDNIKI STORITEV, LICENCORJI ALI DOBAVITELJI SO ODGOVORNI ZA NEKATERE NEPOSREDNE, POSREDNJE, KAZNIVO, POMEMBNE, POSEBNE, PRIMERNE, DRUGE TEME POVEZAVA ALI IZGUBA UPORABE, PODATKOV, PRIHODKOV ALI DOBIČKOV, KI SO NAJ ALI KAKO NA KATERI NAČIN POVEZANI Z UPORABO ALI DELOVNJOSTI MESTA, Z ZADRŽJO ALI NISOČNOSTI UPORABE MESTA ALI ZA KOLIKO VSEBINO ALI DRUGAČNEGA VSEBNOSTI UPORABA MESTA, KI NA OSNOVU POGODBE, TORTA, NIGIGENCIJE, STRIKTNE ODGOVORNOSTI, USPEŠNOSTI KATEREGA OMEJENEGA OMEJITVE DOSEGO SVOJEGA OSNOVNEGA NAMENA ALI DRUGAČA, ČE JE GTC ALI KOLIKO GOSPODARSKE DOBAVITVE SPREMLJENE. Ker NEKATERA DRŽAVA / PRISTOJNOSTI NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA POSLEDICNE ALI NEZAKONITO ŠKODE, PREDMETI OMEJITEV SE NE smejo uveljaviti za vas.

 

ČE NEKAJ DRUGIH POGOJEV tega sporazuma je določeno, da ima GTC kakršno koli odgovornost zase ali katerokoli tretjo stran za kateri koli izgubo, škodo ali škodo, se strinjate, da je AGGREGATNA ODGOVORNOST GTC-ja in njegovih funkcij, direkcije, direktiva , AGENTI, NAROČNIKI, PONUDNIKI STORITEV, LICENCORJI ALI DOBAVITELJI SO V VSEH PRIMERIH OMEJENI NA ENE STARE DOLARE.

 

8. Odškodnina

 

Razumete in se strinjate, da ste osebno odgovorni za svoje vedenje na spletnem mestu. Strinjate se, da boste povrnili, zaščitili in obdržali neškodljivo podjetje GTC, njegove nadrejene družbe, podružnice, pridružene družbe, skupne podvižnike, poslovne partnerje, dajalce licence, zaposlene, zastopnike in kakršne koli tretje ponudnike informacij iz in proti vsem zahtevkom, izgubam, stroškom, odškodninam in stroški (vključno z, vendar ne omejeno na neposredno, naključno, posledično, zgledno in posredno škodo), in razumne odvetniške pristojbine, ki izhajajo iz ali izhajajo iz vaše uporabe, zlorabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta ali vsebine, ali vsako kršitev teh pogojev uporabe s strani vas.

 

9. Zasebnost

 

Vaša uporaba spletnega mesta je podvržena pravilniku o zasebnosti družbe GTC, ki je na voljo v spodnjem delu našega spletnega mesta.

 

10. Splošne določbe

 

a. Celotna pogodba / Brez opustitve. Ti pogoji uporabe predstavljajo celoten dogovor strank glede vsebine teh pogodb. Če se GTC odpove kakršni koli kršitvi ali neplačilu iz tega sporazuma, se ne šteje za opustitev katere koli predhodne ali poznejše kršitve ali neplačila.

 

b. Popravljanje napak in netočnosti. Vsebina lahko vsebuje tipografske napake ali druge napake ali netočnosti in ni popolna ali trenutna. GTC si zato pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila popravi morebitne napake, netočnosti ali opustitve in spremeni ali posodobi vsebino. GTC pa ne jamči, da bodo morebitne napake, netočnosti ali opustitve odpravljene.

 

c. Izvršitev / izbira zakona / izbira foruma. Če bo kateri koli del teh pogojev uporabe sodišče pristojne pristojnosti določil za neveljavnega ali neizvršljivega, to ne bo vplivalo na nobene druge določbe teh pogojev uporabe, vse pa bodo ostale v polni veljavi in veljavi. Vse spore v zvezi s temi pogoji uporabe, politiko zasebnosti GTC, vašo uporabo spletnega mesta, katero koli drugo spletno stranjo GTC ali vsebino ureja in bo razlagana v skladu z madžarskim pravom, razen prodajne zakonodaje ZN, brez upoštevanja vse določbe o koliziji zakonov. Strinjate se z edinstveno in izključno pristojnostjo in krajem krajevnega okrožja Pest County na Madžarskem v primeru kakršnih koli sporov, ki izhajajo ali se nanašajo na te pogoje uporabe, politiko zasebnosti GTC, vašo uporabo spletnega mesta, katerega koli drugega GTC spletnega mesta ali vsebine.

 

Zadnja revizija: 02.03.2021

 

avtorske pravice 2021 GTC. Vse pravice pridržane

 

Trditve kršitve avtorskih pravic

 

Obvestila DMCA

 

GTC respects the intellectual property rights of others, and we ask our users to do the same. GTC may, in its sole discretion, suspend the access or terminate the accounts of users who violate others' intellectual property rights.

 

If you believe that your work has been copied in a way that constitutes infringement on GTC's website, please provide the following information to GTC's Copyright Agent.

 

Kontakt GTC:

 

Zastopnik avtorskih pravic GTC za obvestila o kršitvah avtorskih pravic na tem spletnem mestu ali v zvezi s tem ("Obvestila") je dosegljiv tako, da pošlje e-pošto na naslov copyright@truckrefunds.com ali s pošiljanjem pisma na naslov: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Madžarska

 

Oddaja obvestila:

 

Za učinkovito uporabo mora obvestilo vsebovati naslednje:

 

(a) fizični ali elektronski podpis osebe, ki je pooblaščena za delo v imenu lastnika ekskluzivne pravice, ki naj bi bila kršena ("stranka pritožnica");

 

(b) identifikacija avtorskega dela, za katerega se domneva, da je bilo kršeno, ali če je z enim obvestilom zajetih več avtorskih del na enem spletnem mestu, reprezentativni seznam takšnih del na tem spletnem mestu;

 

(c) identifikacija gradiva, za katerega se domneva, da krši ali da je predmet kršitve, ki ga je treba odstraniti ali dostop do njega onemogočiti, in informacije, ki zadoščajo, da lahko GTC najde material;

 

(d) informacije, ki zadostujejo, da lahko GTC stopi v stik s stranko, ki se pritoži, kot so naslov, telefonska številka in če je na voljo, elektronski naslov, na katerega se lahko obrne pritožnica;

 

(e) izjavo, da stranka, ki se pritožuje, v dobri veri verjame, da uporabe gradiva na način, na katerega se pritožujejo, ni dovolil lastnik avtorskih pravic, njegov zastopnik ali zakon; in

 

(f) Izjava, da so podatki v obvestilu točni in pod kazensko lažjo, da je pogodbenica pritožnica pooblaščena, da deluje v imenu lastnika ekskluzivne pravice, ki naj bi bila kršena.

 

Prejem obvestila:

 

Po prejemu pisnega obvestila, ki vsebuje podatke, navedene v točkah od (a) do (f):

 

a) GTC bo odpravil ali onemogočil dostop do gradiva, ki naj bi kršilo;

 

b) GTC bo pisno obvestilo poslal tako domnevnemu kršitelju ("domnevni kršitelj");

 

c) GTC bo sprejel razumne ukrepe, da bo nemudoma obvestil domnevnega kršitelja, da je odpravil ali onemogočil dostop do gradiva.

 

Obvestilo o nasprotju:

 

Domnevni kršitelj lahko predloži nasprotno obvestilo, s katerim izpodbija zahtevek domnevne kršitve. Da bi bilo učinkovito, mora biti nasprotno obvestilo pisno sporočilo, posredovano zastopniku avtorskih pravic družbe GTC, ki v bistvu vključuje naslednje:

 

(a) fizični ali elektronski podpis domnevnega kršitelja;

 

(b) identifikacija odstranjenega materiala ali dostopa do njega in mesta, na katerem se je pojavil material, preden je bil odstranjen, ali dostop do njega onemogočen;

 

(c) izjavo pod kazensko lažjo, da domnevni kršitelj v dobri veri verjame, da je bil material odstranjen ali onemogočen zaradi napake ali napačne identifikacije materiala, ki ga je treba odstraniti ali onemogočiti;

 

(d) ime, naslov in telefonska številka domnevnega kršitelja in izjava, da domnevni kršitelj soglaša s pristojnostjo Zveznega okrožnega sodišča za sodno okrožje, v katerem je naslov domnevnega kršitelja, ali če je naslov domnevnega kršitelja zunaj Združenih držav Amerike, za kateri koli sodni okrož, v katerem je mogoče najti GTC, in da bo domnevni kršitelj sprejel vročitev postopka od osebe, ki je poslala obvestilo, ali od zastopnika te osebe.

 

Potrdilo o nasprotnem obvestilu:

 

Po prejemu nasprotnega obvestila, ki vsebuje podatke, navedene v točkah od (a) do (d):

 

a) GTC bo pogodbenici pritožnici takoj predložil kopijo nasprotnega obvestila;

 

b) GTC bo v desetih (10) delovnih dneh obvestil stranko pritožnico, da bo nadomestila odstranjeno gradivo ali prenehala onemogočati dostop do njega;

 

c) GTC bo v desetih (10) do štirinajstih (14) delovnih dneh po prejemu nasprotnega obvestila nadomestil odstranjeno gradivo ali prenehal onemogočati dostop do gradiva, pod pogojem, da zastopnik avtorskih pravic družbe GTC ni prejel obvestila od stranke, ki se pritoži, da ukrepa je bila vložena v zahtevi sodne odredbe, da se domnevnemu kršitelju prepreči, da bi se ukvarjal s kršitvami v zvezi z gradivom v omrežju ali sistemu GTC.